EKONOMİEkonomi

İnfluencer’ların uyması gereken kurallar açıklandı

Ticaret Bakanlığı tarafından, influencer’ların uyması gereken kurallar açıklandı
Influencer’ların, sosyal medyada “örtülü reklam” yapması yasaklandı
Ticaret Bakanlığı tarafından, 4 Mayıs 2021 tarihinde yapılan toplantının ardından “Sosyal
Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında
Kılavuz” yayımlandı. Kılavuzda, sosyal medya etkileyicilerinin (influencerların); Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube gibi platformlardan, paylaşacakları fotoğraf, video, mesaj içerikli
reklamların nasıl yapılması gerektiği açıklandı.

Buna göre, ülkemizde sayıları 100 bine yaklaşan influencerlar, artık bir ürün veya hizmetin tanıtımını yaparken, reklam mı, sponsorluk mu, işbirliği mi, hediye mi olduğunu açıkça belirtmeleri gerekecek. Kısaca,
influencer’ların sosyal medyadan, sesli, görsel ve yazılı bir şekilde “örtülü reklam” yapması yasaklandı.
Influencer’ların uymak zorunda olduğu kurallar ise:
*Influencer’lar ticari bir reklam paylaşımı yaptığında, bunun işbirliği mi, reklam mı, hediye mi,
sponsorluk mu olduğunu açıklamalıdır ve tüketicilerin de bunu ilk bakışta fark edeceği bir şekilde paylaşımlarında belirtmelidir.
*Influencer’lar, deneyimlemediği bir mal veya hizmet hakkında, sanki deneyimlemiş gibi
davranarak bir açıklama yapamaz ve bir algı oluşturamaz.
*Influencer’lar, bir malın veya ürünün tanıtımında, filtre veya efekt kullanıyorsa, bunu açıkça
belirtmelidir.
*Influencer’lar doktor, diş hekimi, eczacı, sağlık kuruluşları tarafından sunulan mal veya
hizmetlere dair bir yönlendirme veya sağlık beyanında bulunamaz. Bu mal ve hizmetlerin
tanıtımını yapamaz. Bilimsel araştırma ve test sonuçları hakkında iddialarda bulunamaz.
*Influencer’lar, Instagram TV veya YouTube gibi video paylaşım platformlarında, ilgili
reklamın geçeceği bölümün başında, tüketicilere “daha fazla oku” gibi bir alanı tıklamak
zorunda bırakmadan önce, videonun reklam niteliğinde olduğunu yazılı veya sözlü olarak
açıklamalıdır. Örneğin, “Bu video (reklam verenin işletmenin adı) reklamlarını içermektedir”
gibi ifadeler bulunmalıdır.
*Influencer’lar, reklam veren tarafından hediye edilen bir ürün veya hizmet hakkında,
kendisinin satın aldığı izlenimini oluşturamaz.
*Influencer’lar, sosyal medya platformlarından (Facebook, Instagram, Twitter gibi), reklam
içerikli bir tanıtım yaptıklarında, reklam verene ilişkin “adı, marka adı, ticari ünvanı” gibi
tanıtıcı bilgilerden birini belirtecektir ve kılavuzda belirtilen etiketlerden de birine yer
verecektir. Etiketlerde, #Reklam, #Tanıtım, #İşbirliği, #Sponsor, #Ortaklık gibi ifadelerden
birisine yer verilmelidir.
*Influencer’lar, Instagram ve Snapchat gibi içeriğin kısa süreli gözüktüğü hikayelerde de,
reklam paylaşımı yaptıklarında, reklam verene ilişkin “adı, marka adı, ticari ünvanı” gibi
tanıtıcı bilgilerden herhangi birine yer verecektir ve etiketlerinde, #Reklam, #Tanıtım,
#İşbirliği, #Sponsor, #Ortaklık gibi ifadelerden birini belirtmelidir.
*Aynı zamanda, reklam verenler ve reklam ajansları gibi kuruluşlar da; influencer’lar ile
yaptıkları tanıtım çalışmalarına ilişkin, kılavuzdaki hükümlerin yerine getirilmesi ve ihlallere
karşı önlem almak ile sorumlu kılınmıştır.

Influencer’lar, Uyumsoft e-SMM ile temassız ticarete, kağıtsız ofise geçiyor
Mesleki faaliyetleri nedeniyle tahsilatları için serbest meslek makbuzu düzenleyen
influencer’lar, YouTuber’lar işlerini, Uyumsoft e-SMM (e- serbest meslek makbuzu) ile çok
daha kolay yönetiyor. 01.02.2021 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayan ve vergiden muaf
olmayan tüm serbest meslek erbaplarının, işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna
kadar, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasını kullanmaya başlaması zorunludur. Bu
nedenle, bu meslek grubunun ödeme alabilmesi için karşı tarafa e-serbest meslek makbuzu
(e-SMM) kesmesi gerekiyor.
Uyumsoft e-serbest meslek makbuzu uygulamasını kullananlar;
*Serbest Meslek Makbuzu oluştururken harcadığı zamanı en aza indirir,
*Kağıt masrafını ortadan kaldırır,
*Elektronik ortamda işlemlerini yaparak kargo masrafını en aza indirir,
*Tüm hesaplamalarını otomatik yapar,
*Hatalı işlemlerde iptal sürecini dijital olarak kolaylıkla yönetir,
*Makbuz gönderim ve takibini kolaylıkla yapar,
*Arşiv ve depolama maliyetlerini azaltır,
*Geçmişe dönük verilerine hızlıca erişir,
*Uyumsoft dijital dönüşüm uzmanlarından 7/24 destek alır.