Editörden

KOBİ’ler güvenilir kamyonlara Tırport ile ulaşarak anlık takibini yapıyor
Ülkemizin önde gelen şirketlerine ve lojistik firmalarına uçtan uca lojistik operasyon yönetimi
ve raporlaması hizmeti veren Tırport, binlerce KOBi’nin istedikleri yer ve zamanda güvenilir
kamyonlara ulaşabilmelerine imkan tanıyor. Lojistik teknoloji şirketi Tırport, taşınan ürünlerin
izlenebilirliği, lojistik operasyonun cep telefonlarındaki uygulamalardan anbean takip
edilebilirliği, gerçek-zamanlı, konum-tabanlı teslimat raporlaması vb gibi dijital dönüşüm
konularını gerçekleştiriyor.
Avrupa’nın önde gelen 3 lojistik dijital platformu arasında yer aldıklarını anlatan Tırport
Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Kale, artırılmış zeka destekli
çözümleriyle 5 ülkede ve 6 dilde lojistiğin dijital dönüşümüne rehberlik ettiklerini açıklayarak,
iOS, Android, ipad ve WEB dashboardlardan hizmet verdiklerini belirtti.
Yollardaki kamyonların 2/3’ü KOBİ’lerden yükleme yapıyor
KOBİ’lerin ekonominin bel kemiği olduğunu ifade eden Tırport Pazarlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Kale, şunları söyledi:
“TÜİK verilerine göre ülkemizde 3,5 milyon KOBİ var ve şirketlerin yüzde 99,8’i KOBİ
statüsünde. Toplam istihdamın yüzde 74’ü KOBİ’lerde. İhracatın yüzde 63’ü, maaş ve
ücretlerin yüzde 54’ü, üretilen GSMH’nın yüzde 62’si KOBİ’ler tarafından sağlanıyor ve
yaklaşık 12,5 milyon kişi istihdam ediliyor. KOBİ’lerin 401 bini (%12,4’ü) doğrudan imalat
yapıyor. 2020 yılı verilerine göre imalat sektöründe çalışan sayısı 3 milyon civarındadır.
Türkiye'de her gün yüz binlerce kamyon yük alıyor. Günde ortalama 450 bin kamyonun yük
aldığı ülkemizde, yollarda gördüğünüz kamyonların 2/3'ü KOBİ’lerden yükleme yapıyor.
Türkiye’deki yüklerin çoğu OSB'lerden ve liman bölgelerinden çıkıyor. Türkiye’de 81 ilde
toplamda 352 organize sanayi bölgesi var. OSB’lerde aktif üretim yapan 67 bin KOBİ
bulunuyor. Bu KOBİ’lerde 2 milyon 170 bin kişi doğrudan istihdam ediliyor. KOBİ’lerin toplam
üretim içindeki payı %35’lere geldi. İhracat yapan 84 bin girişimin %60,8’i mikro ölçekli,
%27,1’i küçük ölçekli ve %9,5’i orta ölçekli şirketlerden oluşuyor. 2020 yılında Türkiye
genelinde toplam ihracatın yüzde 43,7’sini büyük ölçekli şirketler gerçekleştirmiştir. KOBİ’lerin
ihracattaki oranı 2021’de artı. 2021 üçüncü çeyreği sonu itibariyle 181,8 milyar dolarla tarihin
en yüksek ihracat rakamlarına ulaşan Türkiye’de ihracatta KOBİ’lerin payı da artmaya devam
ediyor. Ülkemizin bel kemiği olan KOBİ’lerin toplam ihracattaki payı %60’ı geçti.” dedi.
KOBİ’lere lojistiği teknoloji ile yönetme imkanı sunuluyor
Lojistiği teknoloji ile yönetme imkanı sunduklarını kaydeden Burcu Kale, konuşmasına şöyle
devam etti:
“KOBİ seviyesinde olan üreticilerin işleri genelde zordur. Kıt kaynaklarla üretim yaparlar.
Üretim planı olarak çoğu zaman iki ay sonrasını öngöremezler. Çoğunlukla FTL olarak
tanımladığımız "tam kamyon yük"ü olmaz. Birkaç palet, bir-iki kapak gönderebilmek de
isterler. Lojistik firmalarıyla kontratlı çalışmaları zordur, çünkü taşıma için kesin tarihi de çoğu
zaman veremeyebilirler. Siparişle üretim yaparlar ve bitince müşterilerine göndermek isterler.
Kamyon ihtiyaçlarını bildikleri geleneksel kanallardan yaparlar. Güvenilir, uygun yeterlilikte ve
müsait kamyonlara anında ulaşabilmek, yoldaki yükü dijital olarak izleyebilmek, boşaltma
süreçlerinde canlı rapor almak vs. onlar için adeta hayaldir. Kamyoncuya her iki tarafın da
tercih edeceği bir yöntemle güvenli ödeme yapabilmek, onaylı fatura ve irsaliyeye dijital
olarak cepten ulaşabilmek ise adeta hayal ötesidir. Nitekim, artık KOBİ’ler ve tüm işletmeler,
Tırport platformu sayesinde lojistiği uçtan uca ülkemizde ve yurtdışında teknoloji ile
yönetmektedirler. Dünyada lojistik teknolojisi sunan şirketler arasında Avrupa’da Tırport,
Sennder, Ontruck, Shippeo, Saloodo ve Instrafeight ön plana çıkıyor. ABD’de Uber Freight,
Convoy, Coyote, Fourkites, Flock Freight gibi lojistik platformları hızla büyürken, Çin’de Full
Truck Alliance (FTA), Hindistan’da Rivigo, Blackbuck, Delhivery yer alıyor.” diye konuştu.