İŞ İLANLARIİş ilanları

99 Sözleşmeli Personel Alınacak!

Bu İlde İkamet Edenler Dikkat! 99 Sözleşmeli Personel Alınacak!

Çukurova Üniversitesi’nden yayımlanan ilana göre çeşitli kadrolarda 99 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde başlayan başvuruyu adaylar 3 Ağustos 2022 tarihine kadar tamamlayabilecek.

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nca sözleşmeli personel alımı yapacak. Üniversite kendi bünyesinde istihdam yapacak olup 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alacak. Gemi Adamı unvanı hariç yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın personel arayışında olan Çukurova Üniversitesi toplamda 99 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Adaylar Nereden ve Nasıl Başvuru Yapabilir?

20 Temmuz 2022 tarihinde başlayan başvuruları adaylar 3 Ağustos 2022 tarihine kadar tamamlayabilir. Başvuru aşamasında ise adayların www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Adayların Başvuru Yapabileceği Boş Kontenjanlar

     

Adaylarda Aranan Genel Şartlar Nelerdir?

– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),

– Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

– Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

– Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak,

– Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,

– Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Başvuruda İstenilen Belgeler

* On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir)

* Nüfus kayıt örneği (e-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

* Mezuniyet belgesinin (e-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

* 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare kodlu belge) )

* Adaylar Aranan Nitelikler kısmında belirtilen evrakları başvuru sırasında sisteme yüklemek zorundadırlar