EKONOMİEkonomi

“BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULLARINA SAHİP ŞİRKETLER ÇOK DAHA BAŞARILI”

Türkiye’de yönetim kurulu üyelerini bir araya getiren ilk ve tek dernek olan Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği (YÜD) büyümesini sürdürüyor…

İş dünyasına yönelik yapılan araştırmalarda, bağımsız ve etkin yönetim kurullarına sahip şirketlerin, rakipleriyle kıyaslandığında sektör ortalamasının üstünde karlılık ve büyüme gösterdikleri ortaya kondu.  Yönetim kurullarının verimli olması ve dünyadan en iyi uygulamaları benimsemeleri hedefiyle, 2017 yılının Aralık ayında kurulan Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği’nden (YÜD) yapılan açıklamada, Türkiye’de milli gelirin yaklaşık yüzde 90’ını üreten aile ağırlıklı şirketlerde uzmanlığa sahip tam bağımsız yönetim kurullarının bulunması da, bu şirketlerde hem rekabetçi ve uzun ömürlü yapılar oluşturulmasına katkı sağlarken, bu şirketleri finansal açıdan başarıya taşıyor.

Günümüzde “risk yönetimi ve değerlendirmenin” en önemli konuların başında geldiğinin altının çizildiği açıklamada “Liyakata dayanmayan, işlevlerini anlamlı olarak yürütmeyen Yönetim Kurullarının bugünün şirketlerini yarına taşıyamadığı için çok sayıda önemli şirketin piyasadan çekilmek durumunda kaldığını gözlemliyoruz” denildi.  Bunun yanında bazı Anonim Şirketlerdeki “gölge yönetim kurullarının,” gelişim, değişim ve vizyoner bir bakış açısıyla şirketlere büyük katkılar yaptığına da ayrıca dikkat çekildi.

“Liyakate Dayalı Sistem Şart”

Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği Başkanı Mehmet Sami, şirketlere sürdürülebilir artı değer kazandırılması ve işletmelerin öngörülebilir gelecekteki yönetsel beklentilerinin gözetilmesi ve desteklenmesi için bir platform oluşturmak amacıyla yola çıktıklarını belirterek “Derneğimizin temel amaçlarından biri stratejik düşüncenin, iyi kurumsal yönetimin, bağımsız rasyonel tartışmanın gerçekleştirilebildiği yönetim kurullarının önemini vurgulayarak şirket verimliliğinin önünü açmaktır. Bu bağlamda amaçlarımızdan biri de liyakate dayalı, bağımsız ve etkin yönetim kurulu üyeliğini özendirmek için gerekli alt yapı çalışmalarını yapacağız. Derneğimiz bu konuda fikir önderi ve referans noktası olmayı hedeflemektedir.  Çünkü günümüzde farkındalık yaratıp yeni ihtiyaçlara cevap vermek son derece önemli bir konu haline gelmiştir” dedi.

Sami, Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği’nin ülkemizdeki işletmelerin hedeflerini gerçekleştirmelerine sivil toplum örgütü olarak katkıda bulunmak üzere Dünya Bankası, OECD, Birleşmiş Milletler ve benzer konularda faaliyet gösteren öncü uluslararası kurumlar ile  karşılıklı bilgi paylaşımı ve işbirliği yapmayı planladıklarını da kaydetti. Mehmet Sami, derneğin pandemi döneminde organize ettiği webinarlar ile ekonomi ve iş dünyası ile doğrudan ilişkilerini etkinlikle sürdürdüklerini sözlerine ekledi.