ŞİRKET HABERLERİŞirket Haberleri

Borsa’ya bir enerji şirketi daha geliyor…

Enda Enerji Holding A.Ş. halka arz için
Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu

Yenilenebilir enerji alanında 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren Enda Enerji Holding A.Ş.
(Enda), halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Türkiye’nin farklı
coğrafyalarında yer alan ve tamamı yenilenebilir kaynaklara dayalı on elektrik santrali ile
halihazırda 180,18 megavat kurulu güce sahip Enda’nın halka arzı için Tacirler Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. yetkilendirildi

Sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek fonu; bağlı
ortaklıklar bünyesindeki Rüzgâr ve Hibrit GES santrallerinin, altyapı, kapasite ve verimlilik
artışına yönelik yatırımlarının finansmanı, bağlı ortaklıklarının sermayesindeki payının
artırılması, yurt içi ve yurt dışında, enerji sektöründe değer katacak yatırım fırsatlarının
fonlanması ile işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanacak olan Enda, borçsuz ve
nakit pozisyonu güçlü bir mali yapıya sahip.

Enda bünyesinde bulunan Hidrolik (“HES”), Rüzgâr (“RES”), Jeotermal (“JES”) ve halen proje
çalışmaları devam eden Güneş (“GES”) dahil yenilenebilir kaynak çeşitliliği olan santraller
Türkiye’nin farklı coğrafyalarında yer alıyor.