EDİTÖRDEN

Edebiyat’ın 177. sayısı (Eylül 2023) çıktı.

DİL VE EDEBİYAT’IN 177. SAYISI ÇIKTI

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat’ın 177. sayısı (Eylül 2023) çıktı.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi’de ücretsiz

okunabiliyor.

https://tded.org.tr/tr/dergi-pdf/dil-ve-edebiyat-177-sayi

Dil üzerinde dikkat çekici yazıların yer aldığı sayıda Üzeyir İlbak, “Yüzüncü Yılda Harf
İnkılabı, Tarih, Dil ve Kültür” başlıklı yazısında harf ve dil inkılabıyla dil ve kültür ilişkisine
değinerek, “Cumhuriyet sonrası fen ve sosyal bilimlerle kültür-sanat alanlarında üretilen
birikimi görmezden gelmeden düşünce hayatımızı kuvvetlendirecek ve kadim gelenekle bizi
ilişkilendirecek, dil mirasımızla ilişkimizi tesis edecek, Osmanlı Türkçesi metinlerini okuma
imkanı sağlayacak bir kapı da aralanmalıdır artık.” diyor.
Dil ve Edebiyat’ın 177. sayıdaki -Eylül 2023- metinler şu şekilde sıralanıyor:
Yüzüncü Yılda Harf İnkılabı, Tarih, Dil ve Kültür -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
Global Ayin -şiir- • Zafer Acar
Zanlı -şiir- • İlhan Kurt
Gâhi, Gönlünün Uçurumundayım -şiir- • Hayrettin Taylan
Geçip Giden -şiir- • Nurettin Durman
Aklıma Sen Geldin Telefon -şiir- • Usame Yördem
Kitabın Arka Kapağı -şiir- • Serhat Çankaya
Örtülü Kadın Temsilindeki Kırılma: Bir İhlal Anlatısı Olarak Halkların Ezgisi -makale- • Dr.
Didem Arvas
S’özün Gözden Düşüşü -makale- • Zafer Acar
Türkçedeki Anlam Ayrıntıları -makale- • Ekrem Sakar
Dil Neyimiz Olur? Atasözü ve Deyimler ile Beslenen Gönül Dilimiz Geçmişimiz ve
Geleceğimiz Olur! -makale- • Ayşe Kasap
Dil Üzerine Düşünceler -makale- • Dilare Adilgil

Aylık Dil Edebiyat ve Kültür Dergisi

Politik Entegrasyon İçin Ön Koşul Olarak Tek Dil ve Tek Literatür Coğrafyası -makale- •
Salide Şerifova
Azerbaycan’da Alfabe Devrimi ve İrevan’da Yaşayan Türkler İçin Latin Alfabesi -makale- •
Dilgam Ahmad
Sinema Dilinde Ünsüzler -makale- • Doç. Dr. Fuzuli Mutafayev
Nizâmî Gencevî’nin Memduh’u Erzüncan Hükümdarı Fahreddin İbn Davud Behram Şah –
makale- • Salide Şerifova
Âşık Edebiyatında Dil ve Özellikleri -deneme- • Selim Adım
Yol -hikâye- • Sena Yığcı
Ol -hikâye- • Özlem Fedai
Sigara İzmariti -hikâye- • Kadriye Admış