EKONOMİ

Endüstriyel Reklam Ürünleri…


‘Endüstriyel reklam’ 124 bin istihdam sağlıyor

 • İstanbul Ticaret Odası, cephe giydirmeden, ATM kiosklarına kadar hayatımıza her sektöre
  etki yapan ‘Endüstriyel Reklam Ürünleri’ sektörüne yönelik ilk bilimsel araştırma raporunu
  açıkladı.
 • İTO Başkan Yardımcısı Kuralay:
 • “Endüstriyel reklam ürünleri sektörü, hemen her sektörün dışa dönük yüzünü oluşturuyor. Hızla büyüyen sektörde 124 bin 191 kişi istihdam ediliyor.”
  Cephe giydirmeden, yön ve ikaz panolarına, araç giydirmelerinden ATM kiosklarına ve tekstil
  baskılarına kadar hemen her yerde karşımıza çıkan endüstriyel reklam ürünleri sektörüne
  dair Türkiye’de ilk kez bir rapor hazırlandı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) kurduğu İstanbul
  Düşünce Akademisi’nin (İDA) öncülüğünde hazırlanan rapor ile metalden ahşaba,
  elektronikten plastiğe kadar her sektörden girdi kullanan endüstriyel reklam sektörünün
  ihracat kapasitesi, insan kaynağı, makine parkı gibi temel verileri ortaya konuldu.
  İTO Bilgi, İletişim ve Medya Meslek Komitesi ile Açıkhava Reklamcıları Derneği (ARED) de
  destek verdiği Endüstriyel Reklam Ürünleri Sektörü Raporu, İTO’da tanıtıldı.
  Toplantıda konuşan İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, endüstriyel reklam ürünleri
  sektörünün hemen her sektörün dışa dönük yüzünü oluşturduğunu söyledi. Kuralay,
  endüstriyel reklam sektöründe benzin istasyonları, mağaza içleri, araç giydirmeleri, fuar
  tanıtım stantları, sergi ve satış stantları, promosyon ürünleri, dijital elektronik reklam, led
  panolar gibi çok geniş bir faaliyet alanı olduğunu belirtti.
  İsrafil Kuralay, “Hızla büyüyen endüstriyel reklam ürünleri sektöründe 100 bin 663’ü
  İstanbul’da olmak üzere 124 bin 191 kişi istihdam ediliyor. 6.8 milyar lirası İstanbul, 1 milyar
  lirası ise İzmir kaynaklı olmak üzere, toplam 9.1 milyar lira ciro gerçekleştiriliyor” dedi.
  -‘Periyodik bakımlar zorunlu olmalı’
  Kuralay, işaret levhası, adres levhaları vb. levhalar, sayılar, harfler ve diğer sembolleri
  kapsayan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında tanımlanan ürünlerde 8,5 milyon
  dolar ithalata karşın 14,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini; ışıklı tabelalar, ışıklı isim
  panoları ürünleri bazında ise 4,7 milyon dolar ithalata karşın 31,5 milyon dolar ihracat
  yapıldığını kaydetti.
  Reklam ürünleri sektöründe ihtiyaçlarını da belirten Kuralay, “Sektörün en temel sorunlarının
  başında sektöre giriş engellerinin düşük olması, girdi maliyetlerindeki döviz kurlarına bağlı
  artışlar ve nitelikli insan kaynağı yetersizliği geliyor. Araştırmamızda, sektörde imal edilen dış
  mekan uygulamalarının uzun süreli kullanımlarına yönelik yönetmelik eksikliğinin de bir
  başka önemli sorun olduğunu gördük. Dış mekan uygulamalarında kullanılan materyallerin
  periyodik bakımlarının zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Buna ilişkin denetim standartlarının
  belirlenmesi, özellikle kamuya açık alanlarda oluşabilecek tehlikelerin önlenmesi açısından
  büyük önem taşıyor” diye konuştu.
 • Sektörde 11 bin 712 firma faaliyet gösteriyor
  Sektörde Haziran 2019 itibariyle Türkiye çapında 3 değişik NACE kodu altında toplam 11 bin
  712 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmaların 9 bin 319’unun İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’un
  ardından İzmir, Ankara, Antalya ve Kocaeli geliyor. İlk 10 il, sektörün katma değerinin yüzde
  95’inden fazlasını gerçekleştiriyor.
  Sektör raporunda ortaya çıkan sonuçlardan biride sektörde kullanılan girdilerin önemli bir
  kısmının ithal girdiler olması. Dolayısıyla bu alanda ciddi bir yerlileştirme ve millileştirme
  potansiyeli de bulunuyor.
  Raporda endüstriyel reklam ürünleri sektörü firmalarına arasında yapılan bir anket de yer
  alıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan ekip
  bu amaçla 34 il ve KKTC’den 354 firmanın katılımı ile anket gerçekleştirdi. Anketten çıkan
  sonuçlar satırbaşları ile şöyle:
   Katılımcıların yüzde 58’i iş yerini kiralamış. İş yeri sahipliği, daha çok küçük mekanlara
  sahip firmalarda gözleniyor. Katılımcıların büyük çoğunluğu 100-500 m² arasında iş
  yerlerinde çalışıyor.
   Kurumsal müşterilerle çalışan firmalarda kalite belgeleri ve sertifikasyon konusu ciddi
  bir şekilde ele alınıyor. Küçük şirketlerde bu farkındalık yeterli değil.
   Firmalar, siparişlerini çoğunlukla doğrudan, talep sahibi firmadan alıyor. Aracı reklam
  ajansı aracılılığıyla sipariş alma oranı düşük.
   En fazla kullanılan pazarlama harcama alanı yüzde 70.5’le doğrudan pazarlama.
  Sektörde sosyal medya kullanımı yaklaşık yüzde 46, internet üzerinden verilen
  reklamların payı ise yüzde 41.
   İhracat bakımından Türkiye’nin Avrupa pazarlarına yakın oluşu, sektörel çözümlerde
  esnek yaklaşım, tasarım, üretim ve montaj konusundaki yetkinlik Türk ya da Türk
  ortaklı firmaları öne çıkarıyor.
   Çalışanların önemli bir kısmı lise ve yüksel okul mezunu. Firmaların yüzde 69.8’i
  yabancı dil bilen çalışan istihdam ediyor.
   Her düzeyde firmada mutlaka bir makine parkı bulunuyor. Kullanılan makinelerin mali
  değeri yüksek.
   Firmaların yüzde 67’si, iş yapımında yüzde 60’dan fazla ithal malzeme kullanıyor.
   Firmaların yüzde 40’ının gelecek 12 ay içinde yeni yatırım için kredi kullanma
  beklentisi vardır.