EKONOMİEkonomi

Enflasyon düzeltmesinme geçit yok…

30 Nisan 2024 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 560 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeyle, 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi döneminde (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 555 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre karşılık gelen ilgili dönemde), kapsam dâhilindeki mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmaması öngörülmüştür.

Kapsam

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin (A) fıkrasının (8) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan yetki çerçevesinde, 30.04.2024 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 560 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle yapılan düzenlemeyle, 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi döneminde (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 555 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre karşılık gelen ilgili dönemde), kapsam dâhilindeki mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmaması öngörüldü.

Tebliğde yapılan düzenlemeye göre;

  • 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi gelir/kurumlar beyannameleri ekine bilanço eklenmeyecek, enflasyon düzeltmesi yapılan izleyen geçici vergi dönemlerinde ise bu beyannamelere düzeltilmiş bilanço eklenecek,
  • Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin (A) fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamındaki münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler, söz konusu fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan şartlara bakılmaksızın (her geçici vergi dönemi sonu itibarıyla) enflasyon düzeltmesi yapma zorunlulukları bulunduğundan, 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi dahil enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecek.