EKONOMİEkonomi

İleti Yönetim Sistemi (İYS)’ye geçiş, 1 Aralık 2020 tarihine uzatıldı

İleti Yönetim Sistemi (İYS)’ye geçiş, 1 Aralık 2020 tarihine uzatıldı. Hizmet sağlayıcıların
verilerini, 30 Kasım 2020 tarihinden önce sisteme yüklemeleri gerektiği açıklandı.
31227 sayılı Resmi Gazete’de, 28 Ağustos tarihinde yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari
Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
duyurusuyla, hizmet sağlayıcıların datalarını yükleme tarihinin 1 Aralık 2020’ye kadar
ertelendiği belirtildi.
Müşterilerine tanıtım veya reklam amaçlı ileti gönderecek olan gerçek veya tüzel hizmet
sağlayıcı kurum ve kuruluşların; ellerindeki izinli mail adresi, cep telefonu gibi datayı İYS
sistemine 30 Kasım tarihinden önce aktarmış olmaları gerektiğinin altı çizildi. 1 Aralık 2020
tarihine kadar İYS’ye aktarılmamış olan izinlerin “geçersiz” sayılacağı kaydedildi ve hizmet
sağlayıcı kurum ve kuruluşların, bu tarihten itibaren İYS sistemi üzerinde onayı olmayan
alıcılara tanıtım ve reklam amaçlı ticari ileti gönderemeyeceğinin altı çizildi.
Bunun için hizmet sağlayıcıların biran önce ellerinde bulunan izinli alıcıların datasını İYS’ne
yüklemeleri zaruridir. Onaylı izinler İYS’nin web sitesine tek tek veya toplu halde
eklenebileceği gibi, İYS iş ortağı Uyumsoft AŞ tarafından hızlı ve güvenli bir şekilde
eklenerek, tüm ileti yönetim süreci uçtan uca yönetiliyor. Hizmet sağlayıcı işletmeler, 7/24
Uyumsoft’tan hizmet alırken, birden fazla sayıdaki işletme ve markasını UyumİYS ile tek
platform üzerinden takip edebiliyor.
Uyumsoft, İleti Yönetim Sistemi (İYS)’nin iş ortağıdır
Ülkemizin inovasyon lideri Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ, İYS (İleti Yönetim
Sistemi)’nin iş ortağıdır. 24.’ncü yılında 30 binin üzerindeki müşterisinin uçtan uca dijital
dönüşümünü sağlayan lider entegratör Uyumsoft AŞ ile, müşterilerinize göndereceğiniz
tanıtım ve reklam amaçlı, e-posta, sesli arama, çağrı merkezi, sms gibi ticari iletileri hızlı ve
güvenli bir şekilde yönetiyorsunuz.
Yerli ve yabancı binlerce müşterisinin uçtan uca dijital dönüşümünü yöneten Uyumsoft
AŞ’nin ürün gamında, Kurumsal Kaynak Planlama uyumERP (Bulut, mobil), Müşteri İlişkileri
Yönetimi uyumCRM (Bulut,mobil), İnsan Kaynakları Yönetimi uyumHRM (Bulut, Mobil), e-
Belge e-uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye ve diğer tüm e-Belgeler)
uygulamaları, Ticari Paket Yazılımlar, ekoTicari (Kobi’lerin ERP’si), ekoHR, ekoSMMM (Mali
Müşavir Yazılımı), ekoCari (Ön Muhasebe Ticari Paket Programı), Banka Bakiyem dahil 30’u
aşkın geniş bir ürün ailesi bulunuyor.
İYS (İleti Yönetim Sistemi) nedir?
İYS (İleti Yönetim Sistemi), alıcılara (vatandaşlara) gönderilen ticari elektronik ileti izinlerinin
ve şikayet süreçlerinin yönetildiği web tabanlı ulusal bir platformdur. Ticaret Bakanlığı
tarafından 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki kanun ve mevzuat
kapsamında, İYS AŞ’nin kuruluşu için TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)
görevlendirmiştir. Kanun ve yönetmelik kapsamında, hizmet sağlayıcı kurum-kuruluşlar, artık
ticari tanıtım ve reklamlarını sadece izni bulunan alıcılara (vatandaşlara) gönderecektir ve
ayrıca alıcıların istedikleri zaman iletileri ret imkanı vardır. Sadece borç, fatura gibi
bilgilendirme amaçlı iletiler de, alıcının onayının olması şartı yoktur. Kısaca, hizmet sağlayıcı
kurum-kuruluşlar; reklam, kampanya, indirim, promosyon, pazarlama gibi çeşitli içerikteki
ticari iletilerini İYS’ye yükleyerek, onaylı alıcılarına sms, e-posta, sesli arama yaparak
iletecektir. Alıcıların izinleri, gönderilenler, alıcılardan gelen onay ve red yanıtları dahil, tüm
datalar İYS ortamında tutulurken, izinler zaman damgasıyla kayıp altına alınarak, güvenli bir
şekilde ulusal veri tabanı olan İYS’de bulunacaktır. Alıcılar, kendilerine gönderilen ticari
iletileri, istedikleri zaman reddetme hakkına sahiptir.