ŞİRKET HABERLERİŞirket Haberleri

İnsan kaynakları yönteminde dijital uygulamalar değerlendirildi

Kolaysoft Teknoloji tarafından, geçtiğimiz günlerde T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yapılan ziyarette “İnsan Kaynakları Yönteminde Dijital Uygulamalar” konusunda bir toplantı düzenlendi. Toplantıya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü temsilcileri ve Kolaysoft Teknoloji AŞ Genel Müdürü Kezban Boztürk katıldı. Kolay PEYK ürünü ve insan kaynakları yönetiminde dijital uygulamalar konularına dair görüş alışverişinde bulunuldu.

İş Kanunları kapsamındaki kayıt ve belgeler “Kolay PEYK” sayesinde dijitalleşti

İş kanunları kapsamındaki kayıt ve belgeleri resmi evrak olarak dijitalleştiren Kolay PEYK ürünü, işverenlerin yükümlülüklerini kanuni açıdan ispatlamalarını sağlarken, aynı zamanda %90’nın üzerinden işverenin aleyhine sonuçlanan davaların da önüne geçilmesine imkan sunmaktadır.

Kolay PEYK sayesinde, İş Kanunu yükümlülüklerinin dijital ortamda yerine getirildiğini ifade eden Kolaysoft Teknoloji Genel Müdürü Kezban Boztürk, şunları söyledi:

“İşletmeler, çalışanlarına yaptıkları yazılı bildirimleri, Kolay PEYK ürünü üzerinden yaptıkları takdirde, mevzuatta öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklardır. Aynı zamanda, olası bir dava-teftiş sırasında, sözü edilen yükümlülüklerin yapıldığının ispat edilmesi hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Altı çizilmesi gereken önemli konulardan birisi de, Kolay PEYK ürünüyle zaman damgalı olarak gönderilen tüm belgeler, resmi evrak niteliği taşımaktadır” dedi.

İş kanunları yükümlülüklerinin kanuni açıdan ispatlanması sağlanacaktır

Çalışanların, firmaya açtıkları davaların %60’a yakınının mesailerin ödenmediği hakkında olduğunu hatırlatan Kezban Boztürk, konuşmasında şunları anlattı:

“İşverenler, iş kanunları kapsamındaki sorumluluklarını istenilen standartta yerine getirmedikleri zaman, hukuki ve cezai yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilecektir. Bilindiği üzere çalışanlar, her geçen gün artan bir oranda, SGK’ya, Çalışma Bakanlığı’na veya İş Mahkemesine başvurarak, yasal hakkını aramaya devam etmektedirler. Özetle, bu gibi nedenlerden dolayı, olası bir teftiş veya dava esnasında, işverenlerin mevzuata uygun çalışmalarını, yazılı belgeler ile ispatlamaları gerekmektedir. Çoğu zaman şirketler haklı bile olsalar, haklı olduklarını çoğu kez yazılı belgeler ile ispatlayamadıkları için, davayı kaybetme ve idari para cezası alma riskiyle karşı karşıya olmaktadırlar. Özetle, tam da bu noktada, Kolay PEYK ürünün, işletmelerin iş kanunlarındaki yükümlülüklerini kanuni açıdan ispatlamalarında başarılı bir çözüm olduğunu açıklayabiliriz” şeklinde konuştu