TEKNOLOJİTeknoloji

İYS’de geri sayım başladı

İYS’de geri sayım başladı, hizmet sağlayıcıların elindeki dataları İYS platformuna
yüklemeleri için son gün 30 Kasım 2020!
İYS’de geri sayım başladı, son gün 30 Kasım 2020!
Gerçek veya tüzel kişiler tarafından, 30 Kasım 2020 tarihinden sonra, İleti Yönetim Sistemi
(İYS) platformunun dışında, ticari tanıtım mesajı (telefon, sms, e-posta vd) gönderilmesi
dönemi sona eriyor. İYS’ye geçiş için geri sayım başladı.
Hizmet sağlayıcıların (gerçek veya tüzel kişilerin), sahip oldukları ticari elektronik (telefon
numarası, faks, e-posta adresi gibi) datalarını, 6563 sayılı Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari
Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, 30 Kasım 2020 tarihine kadar, İleti
Yönetim Sistemi (İYS)’ye aktarmaları zorunludur. Yönetmelik gereğince, İYS sistemine
aktarılmayan datalar, 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçersiz kabul edilecektir ve alıcılara
(hedef kitleye) ticari tanıtım mesajı gönderilmesi yasaya aykırıdır. Bir diğer konu, 30 Kasım
tarihine kadar başvurularını tamamlayan tüm hizmet sağlayıcılara, İleti-5, İleti-25 ve İleti-75 –
seviyesi 1 hizmetleri, bir yıl süreyle ücretsiz olarak sağlanacaktır.
Sık gönderilerek çıldırtma noktasına gelen istenmeyen mesajlar tarihe karışıyor
İYS sistemine kayıtlı olmayan datalara, artık ticari elektronik data (sms, telefon, e-posta)
gönderilmesi dönemi sona eriyor ve 30 Kasım tarihine kadar hizmet sağlayıcıların, sisteme
yüklemedikleri mevcut tüm dataları da geçersiz sayılacaktır. Tekrar altını çizerek belirtirsek,
hizmet sağlayıcıların (gerçek veya tüzel kişiler), tanıtım yapmak üzere hedef kitlelerine ait
olan tüm ticari elektronik datalarını, 30 Kasım mesai bitimine kadar, İYS (İleti Yönetim
Sistemi) platformuna yüklemeleri gereklidir. Bir diğer konu da, İYS’ye aktarılan geçmiş tarihli
tüm izinlerin ispat yükümlülüğü, hizmet sağlayıcıların sorumluluğundadır. 1 Aralık tarihinden
itibaren de, ispat yükümlülüğü İYS’de olacak şekilde, İYS modülünü kullanarak iletilerini
göndereceklerdir. Alıcıya gönderilen her bir iletiye dair, alıcıya reddetme imkanı tanınmalıdır.
İşin özünde, 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle, İYS sistemi sayesinde, geçmiş dönemde
tüketicilere sık sık gönderme nedeniyle çıldırtma noktasına gelen “istenmeyen ticari mesajlar”
artık tarihe karışıyor.
30 Kasım’dan sonra, ileti yönetiminde, aykırı hareket edenlere cezalar yolda!
İleti Yönetim Sistemi (İYS) platformunun, 1 Aralık tarihinden itibaren uygulamaya
başlamasının ardından, kurallara aykırı hareket edenler hakkındaki şikayetler, Ticaret İl
Müdürlükleri tarafından yürütülecektir. Tüketicilerin (alıcıların) izni olmadan gönderilen ticari
iletilerin idari para cezası, bin TL ile 5 bin TL arasında değişirken, bir defada birden çok kişiye
yasaya aykırı izinsiz ticari ileti gönderildiğinde bu ceza on katına kadar artırılarak
uygulanabilecektir. Tüketicilerin reddetme hakkına aykırı hareket edenler için cezalar, iki bin
TL ile onbeş bin TL arasında değişebilecektir. Kısaca, hizmet sağlayıcıların iş süreçlerini
başarıyla yönetebilmeleri için, öncelikle İYS’ye kayıtlı olmaları gerekiyor, ardından izinli olan
iletilerini sisteme yüklemeleri lazımdır ve gönderecekleri her iletide tanıtıcı bilgilere ve iletişim
bilgisine yer vermeleri zaruridir.
Uyumsoft AŞ, İYS’nin iş ortağıdır
Hizmet sağlayıcılar (gerçek ve tüzel kişiler), ellerindeki elektronik datayı, kendileri
ekleyebilecekleri gibi, ülkemizin teknoloji lideri Uyumsoft AŞ’den hizmet alarak, birden
fazla sayıdaki işletmesini ve markasını UyumİYS’den takip edebilirler. İYS’nin iş ortağı
Uyumsoft’un dijital dönüşüm uzmanlarıyla süreci hızlıca tamamlayıp, UyumİYS
platformundan da başarıyla yönetebilirler. 24.’ncü yılında 30 binin üzerindeki
müşterisinin uçtan uca dijital dönüşümünü gerçekleştiren lider entegratör Uyumsoft ile

hedef kitlenize (alıcılara) göndereceğiniz tanıtım ve reklam amaçlı, e-posta, sesli
arama, sms gibi tüm ticari iletilerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde yapmanız mümkündür.
İYS – İleti Yönetim Sistemi nedir?
İleti Yönetim Sistemi – İYS, vatandaşlara (alıcılara) gönderilecek tüm ticari elektronik ileti
izinlerinin ve şikayet süreçlerinin yönetildiği ulusal bir web tabanlı platformdur. Ticaret
Bakanlığı tarafından 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki kanun ve
mevzuat kapsamında, İYS AŞ’nin oluşumu TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)
tarafından gerçekleşmiştir ve TOBB yetkilendirilmiştir. Kanunların ve yönetmelik kapsamında,
gerçek ve tüzel kişiler (hizmet sağlayıcılar), artık ticari tanıtım ve reklamlarını sadece izni
bulunan vatandaşlara (alıcılara) gönderme haklarını kazanmış olacaklardır. Bir diğer konu,
hizmet sağlayıcılar tarafından sadece, borç, fatura gibi bilgilendirme amaçlı iletiler için
alıcının onayının olması şartı mevcut olmayacaktır.
İYS sistemine kayıt nasıl olunuyor?
Hizmet sağlayıcıların İYS’ye kayıt olma aşamalarına baktığımızda; gerçek veya tüzel kurum
ve kuruluşlar, sisteme MERSİS numarası ile giriş yapacaklardır. Aynı zamanda, tanıtım ve
bilgilendirme amaçlı gönderim yapacakları markalarına ait “marka tescil belgelerini” de
sisteme kayıt edeceklerdir. Hizmet sağlayıcı işletmede, imza yetkisi olan yetkilinin, TC kimlik
numarası, kurumsal e-mail adresi ve cep telefonu numarası gibi diğer bilgiler de sistemde
bulunmaktadır.