EditördenEDİTÖRDEN

KÖİ Modeli doğal afetlerin yarattığı yıkıma çare olabilir

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KAMU ÖZEL SEKTÖR
İŞBİRLİĞİNİ İSTANBUL’DA TARTIŞTI
8’inci Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Uluslararası Kamu Özel Sektör İş
Birliği (KÖİ) Forumu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ev sahipliğinde
İstanbul’da gerçekleşti.
Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, “Türkiye’nin
KÖİ Modeli konusunda geldiği nokta tüm dünyanın dikkatini çekiyor, Birleşmiş Milletler ‘in
toplantıyı ülkemizde gerçekleştirmek istemesi bunun net göstergesi” dedi.

8’inci Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Uluslararası Kamu Özel Sektör İş Birliği
(KÖİ) Forumu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ev sahipliğinde 5 kıtadan
KÖİ uzmanlarının katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti. Bu yıl ilk defa Avrupa dışında bir ülkede
düzenlenen etkinliğin ana teması “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ve İklim Eyleminin
Hızlanması: Sürdürülebilir KÖİ’lerin ve altyapı finansmanının yeniden inşa, dayanıklılık ve
iyileşmeye katkısı” oldu. KÖİ alanındaki uzmanlar üç gün boyunca bu tema altında vaka
çalışmaları, üst düzey tartışmalar, paneller, Kuzey Marmara Otoyolu saha gezisi ve paralel
oturumlar düzenledi.

KÖİ Modeli doğal afetlerin yarattığı yıkıma çare olabilir

Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi
Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, Birleşmiş Milletler ’in KÖİ modelini, dünyanın dört bir
yanından gelen uzmanlarla Türkiye’de tartışmasının; Türkiye’nin modelin doğru
uygulanmasında geldiği noktanın net bir göstergesi olduğunu söyledi.

“KÖİ Modelinin Ekonomik Kalkınmaya ve Yeniden İnşaya Katkısı” panelinde de konuşan Aydın, dünyada artan
doğal afetlerin yarattığı ekonomik krizlere dikkat çekti. “ Afetler geçtiğimiz elli yılda 5 kat
arttı. Yıllık ortalama üç olan büyük felaket sayısı, son on yılda 13’e çıktı. Devletler bu
yıkımların verdiği zararı karşılamada gün geçtikçe zorlanıyor” diye konuşan Aydın,
hükümetlerin afetlerden önce adaptasyon stratejileri geliştirmelerinin, yıkımların yol açtığı
hayati ve ekonomik kayıpları en aza indireceğini vurguladı. Aydın, “ Bu stratejiler, en efektif
şekilde KÖİ Modeli ile hayata geçirilebilir. Sürdürülebilir ve iklim dirençli KÖİ projeleri,
hükümetlerin omuzundaki yükü azaltırken, KÖİ modeli; uygun risk dağılımları ve özel sektör
finansmanına erişim için önemli bir enstrüman olacak” dedi.