EKONOMİEkonomi

Kuru Meyve’de fiyat istikrarı

Kuru Meyve’de fiyat istikrarı ihtisas borsaları ile mümkün

Gıda ve tarım sektörüne yönelik aylık düzenlenen ‘Borsa Meydanı’nda Sektörler Konuşuyor’
toplantılarında bu ay kuru meyve üretimi ve ticareti ele alındı. Toplantıda konuşan Ege Kuru Meyve
ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, kuru meyve sektöründe İhtisas
Borsacılığının ve Lisanslı Depoculuk sisteminin önemine değinerek “Fiyat istikrarının sürdürülebilir
bir şekilde sağlanabilmesi için ürünlerin ihtisas borsasında değerlendirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

İstanbul Ticaret Borsası tarafından Güvenilir Ürün Platformu desteği ile düzenlenen ‘Borsa
Meydanı’nda Sektörler Konuşuyor’ toplantılarında bu ay kuru meyve üretimi ve ticareti ele alındı
Webinar ortamında gerçekleştirilen “Kuru Meyve Üretimi ve İhracatı” başlıklı toplantıya; Tarım ve
Orman Bakanlığı Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu, Ege Kuru Meyve ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık ve Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz konuşmacı olarak katıldı.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Gazeteci Celal Toprak’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen
toplantının açılış konuşmasını İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap yaptı.
Ahmet Bülent Kasap konuşmasında, ülkemizin coğrafi konumu itibariyle bazı tropik meyveler hariç
hemen hemen tüm meyvelerin yetişmesi için uygun iklim koşullarına sahip olduğunu belirterek
“Dünyanın en iyi inciri ve kayısısı bu topraklarda üretiliyor. Bu durum, dünya genelinde önemli bir
kuru meyve üreticisi ve ihracatçısı olmamızı sağlıyor. İncir, kayısı, badem, üzüm, erik, elma, fındık,
ceviz, gibi tarımsal ürünler, bunlardan sadece birkaçı… Sektörün büyük bir potansiyeli var. Ancak bu
potansiyeli tam anlamıyla değerlendirebilmiş değiliz” dedi.

“Kuru Meyve Üretiminde Dünyada Söz Sahibiyiz”

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu, Türkiye’nin
tarıma elverişli bir ülke olduğunu belirterek, “Birçok üründe yüzde 100’ün üzerinde yeterliliğe sahibiz.
2022 yılında Cumhuriyet tarihinin üretim rekorunu kırdık. Üzüm, kayısı ve incir üretiminde dünyada
söz sahibi bir ülkeyiz. Ürettiğimiz kayısının yüzde 55 ila 60’ını kurutuyor veya işleme sanayisinde
kullanıyoruz. Önemli bir miktarını da ihraç ediyoruz” dedi.

“Kuru Meyvede Fiyat Regülasyonu Sağlanmalı”

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, kuru meyve
sektöründe dinamik bir yapının olduğu ifade ederek, stok yönetiminin ve fiyat istikrarının
sürdürülebilir bir şekilde sağlanması gerektiğini belirtti. Işık, “Kuru meyve ürünlerini dengeli
bir şekilde depolayamadığımızdan ihracata yöneliyoruz. Kuru meyvelerin elverişli koşullarda

saklanabilmesi için lisanslı depoların devreye girmesi gerekiyor. Ürünlerin öncelikle uygun
şartlarda ve yeterli sayıdaki lisanslı depolarda stoklanması, akabinde de Ürün İhtisas
Borsasında değerlendirilmesi gerekiyor. Devletimizin bu iki konudaki teşvik ve destekleriyle
kuru meyvede fiyat regülasyonunun sağlanması gerekiyor” dedi.

“Pestisit Sorunu İhracatımızı Tehdit Ediyor”

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ise
geçtiğimiz 3 yılın en yüksek ihracat rakamlarına ulaşıldığının altını çizerek, pestisit sorununa
değindi. Çıkmaz “Türkiye’den ihraç edilen ürünlerde pestisit sorunuyla sıklıkla
karşılaşıyoruz. Bu sorun ihracatımızı tehdit ediyor. Artık Avrupa Birliği tarafından Antep
fıstığı gibi ürünlerde de pestisitin varlığına bakılıyor. Ayrıca kuru meyvede ihracatın
sürekliliğini sağlamak için Pazar çeşitlendirmesine gitmeliyiz” şeklinde konuştu.