İŞ İLANLARIİş ilanları

Lise Mezunu 40 Sürekli İşçi Alınacak!

Kamuda Çalışmak İsteyenlere Müjde! Lise Mezunu 40 Sürekli İşçi Alınacak!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 40 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Adaylar 29 Temmuz 2022 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kurum bünyesinde istihdam etmek üzere İŞKUR üzerinden 40 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. 18-31 yaş aralığındaki adayların başvurabileceği ilanda adaylardan lise ve dengi bir okuldan mezun olmaları şartı istendi.

Adaylar Hangi Tarihlerde Nerden Başvuru Yapabilir?

Sürekli işçi alımı ile ilgili başvuru şartları İŞKUR internet sitesinden yayınlanacaktır. İlgili adayların başvurularını 25 Temmuz 2022 – 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresinden başvuru yapılabilecektir.

Adaylarda Aranan Şartlar

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
  • Başvuru tarihi itibariyle, 18 yaşını doldurmuş, 31 yaşından gün almamış olmak. (25/07/1992 – 29/07/2004 tarihleri arasında doğanlar)
  • Başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
  • İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adayların 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 17 inci maddesi gereğince Kurumumuzca yapılan sözlü sınavda başarılı olmak.
  • İşe alınacak adayların deneme süresi dört ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
  • İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan – sınav ve işbaşı sürecinin her aşamasında işveren tarafından sonlandırılabilecektir.
  • Adayların başvurdukları meslek kolu için görevini yapmaya engel olacak sağlık problemi bulunmamak ve vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir