EDİTÖRDENEditörden

Liselere Geçiş Sınavı

KAZANIMLARI TAM, ÇELDİRİCİSİ KUVVETLİ, SEÇİCİ BİR SINAVDI!

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2 Haziran Pazar
günü 2 oturumda gerçekleşti.
Bilfen Ortaokulları Bölüm Başkanlarının sınava giren öğrencilerden aldıkları bilgiler
doğrultusunda hazırlanan LGS yorumları;

Bilfen Ortaokulları Matematik Bölüm Başkanı – Özer ATAÇ

ÇELDİRİCİLER GERİ DÖNDÜ!

2024 LGS matematik sınavının genel olarak görselleri yoğun, metinleri sade ve anlaşılır
sorulardan oluştuğunu görmekteyiz.
Sınavda karşımıza çıkan işlem gerektiren ve kısa soruların, Millî Eğitim Bakanlığının
yayımladığı örnek sorularla örtüştüğünü söyleyebiliriz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu
LGS’de de kuvvetli çeldiricilerden oluşan, birden fazla kazanım içeren sorular dikkat çekti.
Özellikle “çarpanlar ve katlar, pisagor, silindir ve olasılık” başlıklarına ait sorular bu sınavın
belirleyicisi olacaktır.

Bilfen Ortaokulları Fen Bilimleri Bölüm Başkanı – Neslihan SAÇAL
FEN OKUR YAZARLIĞI YÜKSEK OLAN ÖĞRENCİLER BİR ADIM ÖNDE!

2024 LGS Fen Bilimleri sınavı kazanımlara uygun olarak hazırlanmış olup MEB Fen
Bilimleri ders kitabının konu anlatımında bahsedilmeyen bir bilginin olmadığı ve her üniteden
soru sorulduğu görülmektedir. Çeldirici sorularla birlikte her sene olduğu gibi bu sene de
deney düzenekleri ile ilgili sorular sınavda fazla sayıda yer almaktadır. Bu soruların deneyi
anlatan kısımları oldukça ayrıntılı ve açıklayıcı yazıldığı için soruların hem metin kısımlarının
hem de soru köklerinin uzunluğu dikkat çekmektedir. Eski LGS sorularına kıyasla öncüllü
soruların sayısında artış olması, fen okur yazarlığı yüksek olan öğrencileri avantajlı hâle
getirmiştir

Bilfen Ortaokulları Türkçe Bölüm Başkanı – Sündüs DEMİRDAĞ TUNÇER
TÜRKÇE ŞAŞIRTMADI! OKUDUĞUNU ANLAYAN VE ANA DİL BİLİNCİ YÜKSEK
ÖĞRENCİLER KAZANACAK!

LGS 2024’te Türkçe soruları beklendiği gibi müfredata uygundur. Uzun bir aradan sonra
öğrencilerimiz ilk defa kazanımların tamamından sorumlu tutuldular. Türkçe sınavında
önceki yıllarda olduğu gibi anlam sorularının yoğunlukta olduğunu bununla birlikte beş dil
bilgisi sorusu sorulduğunu görüyoruz. Soruların zorluk derecesine baktığımızda özellikle
“sözcükte anlam, şiir yorumlama, metin türleri ve yakın anlamlı cümle” başlıklarından gelen
soruların ayırt ediciliğinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Grafik ve görsel yorumlama
soruları içeriklerinin yoğunluğu ve uzunlukları sebebiyle öğrencilerin süreyi verimli

kullanmalarını gerektirmektedir. Bu sebeple zaman yönetimini doğru yapanların fark
yaratacağı bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

Bilfen Ortaokulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı – Esra KIZILTAŞ
BİLGİ VE YORUMUN GÜCÜ KAZANACAK

2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen LGS’de 8. sınıf öğrencilerimiz Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi dersinin tüm müfredatından sınava girdiler. Sorulardaki metinlerin MEB kitabından
seçildiği görülmektedir. Sınavda “Kaza ve Kader” inancı ünitesinden 2 soru, “Zekât ve
Sadaka” ünitesinden 2 soru, “Din ve Hayat” ünitesinden 2 soru, “Hz. Muhammed’in
Örnekliği” ünitesinden 2 soru, “Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri” ünitesinden 1 soru ve ünite
sonlarında yer alan peygamber kıssalarından üç peygamberi içeren 1 soru olmak üzere toplam
10 soru sorulmuştur. Sorular müfredata uygundur.

Geçmiş yıllardaki LGS’lerden farklı olarak sınavda 3 soru doğrudan bilgi temellidir.
Çeldiricileri kuvvetli sorular yer aldığı için dikkati ölçen bir sınav olarak değerlendirebiliriz.
Bir ayet, bir hadis ya da dini bir metnin asıl konusunu bulup bu materyallerin içinden doğru
çıkarımlar yapabilen öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi adına bu sınavda
başarıyı yakalayacağı kanaatindeyiz.

Bilfen Ortaokulları Sosyal Bilgileri Bölüm Başkanı – Havva GÜNEŞ
AYRINTILI SORULAR ÖĞRENCİLERİ ZORLADI

2023-2024 öğretim yılında uygulanan LGS’de T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi
soruları 8. Sınıf müfredatına ve çoğunlukla öğretim programına uygundur.
1. Ünite olan “Bir Kahraman Doğuyor”dan 1 soru
2. Ünite olan “Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar”dan 2 soru
3. Ünite olan “Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!”den 2 soru
4. Ünite olan “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye”den 3 soru
5. Ünite olan “Demokratikleşme Çabaları”ndan 1 soru
6. Ünite olan “Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası”ndan 1 soru yer almaktadır.
7. Ünite olan “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası”ndan ise soru yer almamaktadır.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sınavında; alan ve kavram bilgisi gerektiren ve bu
bilgileri tarihsel olaylar üzerinde kullanabilme becerisini ölçen sorulara ağırlık verildiği gibi
neden sonuç ilişkisi üzerinden öğrencilerin konular arasında bağ kurabilme, çıkarım
yapabilme becerisini iyi ölçen sorulara da yer verilmiştir.
Sınavda; bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeyinde sorular yer almaktadır. Güçlü
çeldiriciler ile bilgi ve beceri ölçülmek istendiği gibi dikkat faktörü de göz ardı edilmemiştir.

Sorular konulara, kavramlara hâkim olmayı, paragrafı sonuna kadar okumayı, verilen bilgilere
bütüncül bakmayı gerektiren şekilde hazırlanmıştır.
Yıl boyunca MEB’in yayımladığı örnek sorularla sınav sorularının arasındaki paralelliğin çok
az olduğu görülmektedir.

Kavram ve alan bilgisine hâkim, konu bütünlüğünü sağlayabilen, tarihsel yorumlama ve
çıkarım yapabilme becerisi kazanmış öğrencilerin dahi karar vermekte zorlanabileceği bir
sınavdır. “Nitelikli okullara” öğrenci alımı yaparken T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi
belirleyici ders olarak yorumlanabilir.
Soruların gerek beceri düzeyi gerekse içeriğinin geçmiş yıllardaki LGS sorularından çok daha
fazla ayrıntı içeren ve zorluk derecesinin yüksek olduğu görülmektedir.

Bilfen Ortaokulları İngilizce Bölüm Başkanı – Mediha NARİN
İNGİLİZCE SINAVINDA KELİME BİLGİSİ ÖN PLANDA

LGS’deki İngilizce soruları, 2023-2024 eğitim yılının ilk 9 ünitesindeki tüm konu ve
kazanımlardan oluşmaktadır. Sorular ilgili ünitelere ait kazanımları dengeli bir şekilde test
etmektedir. Sınavda tüm soruların MEB kazanımlarına ve ders kitaplarına uygun olduğu
gözlemlenmiştir.

Sınavda yer alan sorular, 8.sınıf MEB içeriğine paralel olarak hazırlanmıştır ve sınavda bilgi
basamağındaki sorular ağırlıktadır. Ölçülen temel beceriler; kelime bilgisi, okuduğunu anlama
ve analiz yapma şeklinde özetlenebilir. İlgili ünitelere ait kelime bilgisinin önemi ortaya
çıkmaktadır. Yeterli kelime bilgisine sahip olmayan öğrenciler, bağlamı anlamakta ve çıkarım
yapmakta zorlanacaklardır. Geçen yıl sınavda diyalog soruları öne çıkarken bu yıl birden fazla
alt kazanımı barındıran metinler ağırlıktadır. 10 sorudan 4’ü olumsuz yönergeden oluştuğu
için yönergeyi dikkatli okuma becerisi de öne çıkan unsurlar arasındadır.
Sınava hazırlık sürecinde farklı soru tipleri çözmüş, hedef kelimeleri düzenli bir şekilde tekrar
etmiş, sınav sırasında yönerge ve seçenekleri dikkatli bir şekilde okuyarak zaman yönetimini
doğru ve etkin bir şekilde kullanmış öğrenciler bu yıl LGS İngilizce sınavında başarılı
olacaklardır.