EKONOMİEkonomi

Lojistiği güçlendirecek görüşme…

UND Başkanı Aras ve Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel arasında, lojistiği

güçlendirecek görüşme

UND Başkanı Şerafettin Aras, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile
yaptığı görüşmede, lojistiğin ülkenin rekabet gücünü belirleyen kritik bir sektör olduğunu
belirterek, Türkiye’nin bu alandaki potansiyelinin ülkemiz için yarattığı fırsata değindi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Sayın Şerafettin ARAS ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
Bütçe Başkanı Sayın İbrahim ŞENEL Ankara'da toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda, Türkiye’nin lojistik stratejileri, uluslararası ticaret koridorları ve büyük ölçekli altyapı projeleri
detaylı bir şekilde ele alındı.

Lojistiğin Stratejik Önemi ve Ticaretin Geleceği

Toplantının ana gündem maddelerinden biri lojistiğin stratejik önemi oldu. UND Başkanı, lojistiğin ülkenin
rekabet gücünü belirleyen kritik bir unsur haline geldiğini vurguladı. Ticaret erbaplarının depolama
maliyetlerinden kaçınmak istemesi, hızlı teslimat talepleri, lojistiği stratejik bir konu haline getiriyor.
Türkiye'nin bu alandaki potansiyelinin doğru değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Kalkınma Yolu Projesi: Türkiye’nin Geleceği

Kalkınma Yolu Projesi’nin Türkiye için büyük öneme sahip olduğu ifade edildi. Proje kapsamında yapılacak
yeni Fav Limanı inşaatı ve mevcut limanların modernizasyonu ile Türkiye’nin aktarma merkezi rolü
güçlenecek. Mersin Limanı başta olmak üzere, Türkiye’nin limanlarının önemi artacak. Projenin hedefi,
Basra Körfezi’ndeki Fav Limanı’ndan Türkiye sınırına kadar uzanacak 1200 kilometrelik demir yolu ve
otoyol ağı ile Basra’yı Türkiye’ye, dolayısıyla Asya’yı Avrupa’ya bağlamak.

Uluslararası İş birliği ve Ticari Diplomasi

UND Başkanı, Türkiye’nin uluslararası rekabette avantajlarını kaybetmemesi için kamu, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşlarının (STK) etkin iş birliği yapması gerektiğini belirtti. Uluslararası Hazar Geçişli Orta
Koridor, Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu gibi projelerde iş birliği ve ticari diplomasi çerçevesinde
hareket edilmesi gerektiği vurgulandı. Bu projelerin etkinleştirilmesi, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası
ticaretteki rolünü güçlendirecek.

Hız ve Verimlilik

İntermodel merkezlerin ve Ro-Ro terminallerin verimliliği ve sayısının artması ülkemizden geçen tüm
koridorları olumlu olarak etkilemektedir.
Ro-Ro hatları ve aktarma merkezleri ile karayolunun entegrasyonu lojistik sektöründe oyunun kurallarını
değiştiren en önemli etken olacaktır.
Bu nedenle Türkiye için büyük fırsatlar sunan proje, Uzak Doğu'dan Avrupa'ya mal akışında kritik bir rol
oynayacak.

Irak ile İşbirliği

Irak’ın Mart 2023’te küresel transit sistemi olan TIR Sözleşmesine katılması, bölgesel ticaret merkezi olma
potansiyelini artırıyor. Bu durum, Türkiye ve Avrupalı devletler tarafından dikkatle izleniyor ve projenin gerçekleşmesi durumunda bir endişe unsuru olmaya devam ediyor.
Bölgesel ve Küresel Rekabette Türkiye’nin Rolü
Toplantıda, Türkiye’nin coğrafi konumu ve kültürel bağları ile Asya-Avrupa arasında doğal bir köprü olduğu, Orta Koridor’un ise Türk dünyası ve Avrupa arasında ticaret köprüsü oluşturma potansiyeline sahip
olduğu vurgulandı.

Rusya’ya uygulanan yaptırımların olduğu bir dönemde, Orta Asya devletlerinin istikrarlı
bir hat olan Hazar Denizi, Azerbaycan ve Türkiye yoluyla Avrupa’ya açılabileceği belirtildi.

Sarp Sınır Kapısı’nın Önemi

Toplantı sonunda, lojistik sektörünün stratejik önemi, başta Sarp sınır kapımız olmak üzere, ülkemiz
ihtiyaçları doğrultusunda sınır kapılarımızın genişletilmesi ve uluslararası işbirliği konularında önemli
değerlendirmeler yapıldı. Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak bu projelerin hayata geçirilmesinin önemine
vurgu yapıldı. Bu projeler, Türkiye’nin uluslararası ticaretteki rolünü güçlendirecek ve bölgesel rekabette avantaj sağlayacak.

Aras, ev sahibi Sayın Şenel’e sektörün talep ve beklentilerine karşı göstermiş olduğu vizyoner yaklaşım nedeniyle teşekkür etti.