EĞİTİMEĞİTİMkampüsKAMPÜSLER

Öğrenci Proje Yarışması

Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması’nın 18’si,  İTÜ Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde düzenleniyor.

 

Alüminyum sektörünün kurucuları arasında yer alan Çuhadaroğlu’nun bu yıl İTÜ Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde 18.sini düzenlediği, yapı ve tasarım sektörünün gelişiminde, yaratıcı, genç fikirlerin üretilmesini teşvik eden yarışmasının konusu “Yeni Yaşam Arayüzleri” olarak belirlendi.

Bu sene jüri heyetinin Çuhadaroğlu ve İTÜ iş birliğinde oluşturulduğu yarışmaya, Türkiye genelindeki  üniversitelerden seçilen akademik kadro yanı sıra, çok değerli mimarlar da eşlik edecek. Yarışmanın bu seneki

“Yeni yaşam arayüzleri” teması ile katılımcılardan, kır/kent ile birey/toplum bağlamında gündelik koşulları gözeten bir tasarım problemi tanımlamaları ve buna yönelik çözüm senaryoları oluşturmaları bekleniyor.

Hayatın her alanını değiştiren güncel koşulların, yaşama dair her şeyin yeniden düşünülmesine neden olduğu, yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi tasarımın her alanında da zorunluluklardan ötürü değişen koşullarımızın geleceği bir ölçüde muğlak hale getirdiği bilinmektedir. Kaçınılmaz olarak her bir disiplinin kendi içinde ve diğerleri ile etkileşimde bu muğlaklığı dağıtmaya yönelik arayışlar içinde olduğu söylenebilir. Geleceğin yeni hallerini, durumlarını, koşullarını anlamaya yönelik arayışlar da bu nedenle hız kazanmaktadır. Bugünlerde örtük veya açık olarak geleceğin getireceği yeni hallerin, ‘yeni normallerin’ ne olabileceği üzerine spekülasyonlar yapılmakta ve öngörülerimiz üzerinden yeni gelecek fikirleri üretilmeye çalışılmaktadır. Bir taraftan pandeminin sebep olduğu belirsizlikler, öte taraftan değişen, gelişen dönüşen teknoloji ve bilgi rejimleri kent, kır, mekân ve birey arasında yeni ve olası ilişkileri düşünmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Ancak, bugün pek çok alanda olduğu gibi kent, mimarlık ve tasarımı ilgilendiren tüm alanlarda bir “duraklamadan veya yavaşlıktan” söz etmek mümkündür. Nasıl olacağını bilemediğimiz bu muğlak gelecek için elimizdeki mevcut varlıklara, olgulara, değerlere ve kaynaklara bakarak çeşitli çıkarımlar yapmaya ve hayatın tüm alanlarını olumlu koşullar üzerine tanımlanmasına her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunmaktadır. Dolayısıyla, tasarımın tüm alanları için, güncel koşullar bağlamında çeşitli sorgulamalar yapmak, farklı problemler tanımlamak ve içinde bulunulan koşulları toplum yararına olumlu bir biçimde dönüştürecek olası çözümler üretmek durumundayız.

Çuhadaroğlu 2021 öğrenci projesi yarışmasının konusu, ilgili alanların tüm tasarımcılarını, içinde olduğumuz muğlaklığı, durgunluğu, yavaşlığı ve kısıtları aşacak/dağıtacak düşünce ve üretimler yapmaya, zihinsel etkinliğimizi arttırmaya davet ediyor. Bu çerçevede, bu yıl 18. si düzenlenen Çuhadaroğlu 2021öğrenci projesi yarışmasının konusu “yeni yaşam arayüzleri” tasarımı olarak belirlenmiştir.

Nitelikleriyle yeni yaşam ara yüzü, mevcut, sanal veya kurgusal bir ortamda “Yarışmanın Yer” konusu olarak tasarlanabilecekken, yarışmanın program seçiminde ise, katılımcılardan birden fazla başlık altında mekânsal tasarım önerileri beklenecektir.

Yeni yaşam/kullanım olasılıklarını barındıran kırsal veya kentsel peyzajın parçası olan bu “Arayüz”:

  • Yeni üretimlerden
  • Yeni kamusallık biçimlerinden
  • Yeni çalışma ortamlarından
  • Yeni iletişim biçimlerinden
  • Yeni alışveriş formlarından
  • Yeni akıllı yaşamlardan

Yeni öğrenim ortamlarından biri veya birkaçı üzerinden tanımlanan, özgün ve yaratıcı nitelikte mekânsal tasarım önerisidir.

 Yarışma şartnamesi, yarışma takvimi ve yarışmaya katılım koşulları tüm detayları ile yarışmanın web sitesinde yer alıyor.

Katılımın ücretsiz olacağı yarışmaya, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki okullar, üniversitelerin mimarlık, mühendislik, şehir ve bölge planlama, endüstriyel tasarım, iç mimarlık, peyzaj bölümleri lisans öğrencileri katılabilecektir. Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması olmayacak yarışmada, bireysel ve ekip katılımlarında lisans öğrencisi şartı aranmaktadır. Yarışmaya katılan tüm projelerin özgün olması ve daha önce başka bir yerde yayınlanmış olması yarışma şartları arasında yer alacaktır.

Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmaya katılmamış olması koşulu aranmaktadır.

Yarışmaya katılacak öğrencilerden bireysel veya ekip olarak dolduracakları katılım formu, öğrenci belgesi, kimlik fotokopisi, tasarımlarını açıklayan 2 ve 3 boyutlu görseller, yarışma paftaları, proje açıklama raporu gibi belgelerin  www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yükleneceği yarışmada, finale kalan yarışmacıların;  birincisine 7000 TL, ikincisine 5000 TL, üçüncüsüne 4000 TL; 3 ayrı kazanan yarışmacıya ise 1000 ‘er TL eşdeğer mansiyon ödülleri verilecektir. 10 Eylül 2021 tarihinde sona erecek yarışmanın son soru sorma tarihi 9 Temmuz 2021 olacak.

Yarışma şartnamesinde belirlenen tüm esas ve koşullara uygunluğun titizlikle inceleneceği, yarışmanın sona ermesi ile yayınlanacak jüri değerlendirme raporu, 23 Eylül 2021 tarihinde yarışmanın web sitesi üzerinden açıklanacaktır. Çevrim içi kolokyum ve ödül töreni tarihi ise sonuçların duyurulmasına paralel olarak ilan edilecektir. 21 Mayıs 2021 tarihinde duyurumu yapılan 2021 yılı Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması’nın jüri heyeti isim listesi ise şu şekilde açıklandı:

2021 Yılı Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması Asıl Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Birgül Çolakoğlu (İTÜ)

Prof. Dr. Leman Figen Gül (İTÜ)

Prof. Dr. Ahmet Zeki Turan (MSGSÜ)

Doç. Dr. Özgür Bingöl (MSGSÜ)

Dr. Öğr. Üyesi Demet Arslan Dinçay (İTÜ)

Dr. Öğr. Üyesi Murat Sönmez (TOBB ETÜ)

Mimar Tülin Hadi (TECE Mimarlık)

  1. Mimar Peyzaj Mimarı Nesli Naz Aksu (azaksu mimarlık)

Mimar Kutlu Bal (2×1 Architects – İkikerebir)

2021 Yılı Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması Yedek Jüri Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Feyzal Avcı Özkaban (DEÜ)

Öğr. Gör. Y. Mim. Nihat Eyce (TOBB ETÜ)

Peyzaj Mimarı Mehmet Cemil Aktaş (Caps.)

 

2021 Yılı Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması Danışman Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Elmira Gür (İTÜ)

Mimar Ali Özçelik (Çuhadaroğlu Teknik Danışmanı)

 

2021 Yılı Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması Raportörleri

Arş. Gör. Y. Mimar Uğur Sarışen ( İTÜ)

  1. Mimar Dilara Dağlı (Çuhadaroğlu Kıdemli Satış Uzmanı)

Sinem Yılmaz (Çuhadaroğlu Kurumsal İletişim Yöneticisi)

 

Öğrencilerin yarışma web sitesi olan www.ogrenciprojeyarismasi.com  üzerinden kullanıcı adı ve şifre bilgisi ile ilerleyeceği, rumuzları ile katılım sağlayabileceği yarışmada; yarışma şartnamesi, yarışmanın katılım koşulları, yarışma takvimi gibi detaylar,  sene boyunca devam edecek tüm duyurular, yarışma web sitesinde yayınlanacaktır