SAĞLIKSağlık

Özel öğrenme güçlüğü…

Disleksili çocuğu (özel öğrenme güçlüğü) olan ailelere 6 öneri
Disleksi (özel öğrenme güçlüğü), normal veya normal üstü zekada olan çocuğun, okuma,
yazma ve matematik alanında, akranlarına oranla beklenenden düşük performansta
olmasıdır.
Çocuğun öğrenme problemleri, akademik başarısını, okuma, yazma ve matematik becerisi
gerektiren günlük etkinliklerini olumsuz yönde etkilemektedir.
Farkında Kalın kitabının yazarı, Özel Eğitim Uzmanı Hasan Hüseyin Yıldırım, disleksi
farkındalık haftasında ailelere yardımcı olacak 6 öneriyi sıraladı.

1-Özel öğrenme güçlüğü, tembellik ya da zeka geriliği değildir, bunu unutmayın. Bu
çocukların zekaları normal ya da normalin üzerindedir. Bu nedenle, bazı derslerde başarılı
olurken, bazı derslerde de sınıfın altında performans sergileyebilirler. Bunun bilincinde olun.
2-Öğrenme güçlüğü olan çocukların bir kısmı, matematikte, bir kısmı da okuma yazmada
zorlanabilirler. Örneğin, henüz harfleri bile öğrenememişken, matematikte oldukça iyi
performans sergileyebilirler. Ya da, okuma yazma öğrendiği halde, hala sayıları ayırt etmekte
güçlük çekebilirler. Onların güçlü yönlerini pekiştirip, güçlük yaşadığı yerlerde öğretmeni ile
işbirliği yaparak çözümler üretin.
3-Çocuğunuzun öğretmeni ile mutlaka işbirliği içinde olun.
4-Öğrenme güçlüğü olan çocukların birçoğu durumlarının farkında olup, bunun neden
kaynaklandığını bilememektedirler. Bu yüzden kendilerini kötü hissetmekte ve özgüvenleri
düşmektedir. Çocuğunuzun özgüven ve motivasyon sahibi olmasını sağlayın. Çocuğunuzda,
mutlaka takdir edebileceğiniz bir özellik vardır. Bunu bulmaya çalışın ve bunu çocuğunuzu
motive etmede kullanın, yani onlara başarma hissini tattırın.
5-Kendi başına becerebilecekleri şeyleri, onun yerine yapmayın. Çocuğunuzun diğer
çocuklarla aynı potansiyele sahip, fakat daha fazla zamana ve anlayışa gereksinimi olduğu
gerçeğini unutmayın.
6-Sorunlarla tek başına baş etmeye çalışmak sizleri yoracaktır. Bu nedenle, özel eğitim
desteği
aldırmanız gerekebilir.