GÜNDEMİN GETİRDİKLERİ

Sedat Peker Konuşuyor, muhalefet coşuyor…

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili, Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakanı Sayın Mehmet MUŞ tarafından
Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğünün 96’ncı ve 99’uncu
maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılması için  önerge verdi.

Mustafa YENEROĞLU, yazılı soru önergesinde, ” Eski Başbakan Sn. Binali Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım’ın
Venezuela’ya Aralık 2020 tarihinde gittiğini ve coronavirüs test kiti ve maske bağışında bulunduğunu iddia etmiştir. Buna karşılık basında yer alan haberlere göre; 1 Ekim ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında
Türkiye gümrüklerinden Venezuela’ya giden tüm malların adet ve fiyat bilgileri ile birlikte tek tek kayıt altına alındığı listelerde ülkeden çıkışı izne tabi olan “maske” bulunmadığı gibi 1500 adet test kiti
gönderimin de Türkiye ve Venezuela’daki iki firma arasındaki ticari faaliyet olduğu tespit edilmiştir.
Bu bağlamda;
1- Erkam Yıldırım veya ortağı olduğu şirketler ihracı ön izne bağlı
olan tıbbi maskeler ve test kitleri için ön izin belgesi almış mıdır?
2- Erkam Yıldırım veya ortağı olduğu şirketler adına Venezuela’ya
gönderilmek üzere maske veya test kiti nakliyatı Türkiye gümrük
kayıtlarına girmiş midir?

Yeneroğlu , mecllis başkanlığına verdiği ikinci yazılı soru önergesinde de,

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakanı Sayın Mehmet MUŞ tarafından
Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğünün 96’ncı ve 99’uncu
maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz
ederim. 31.05.2021

Mustafa YENEROĞLU
İstanbul Milletvekili

Eski Başbakan Sn. Binali Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım’ın
Venezuela’ya Aralık 2020 tarihinde gittiğini ve coronavirüs test kiti
ve maske bağışında bulunduğunu iddia etmiştir. Buna karşılık basında
yer alan haberlere göre; 1 Ekim ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında
Türkiye gümrüklerinden Venezuela’ya giden tüm malların adet ve
fiyat bilgileri ile birlikte tek tek kayıt altına alındığı listelerde ülkeden
çıkışı izne tabi olan “maske” bulunmadığı gibi 1500 adet test kiti
gönderimin de Türkiye ve Venezuela’daki iki firma arasındaki ticari
faaliyet olduğu tespit edilmiştir.
Bu bağlamda;
1- Erkam Yıldırım veya ortağı olduğu şirketler ihracı ön izne bağlı
olan tıbbi maskeler ve test kitleri için ön izin belgesi almış mıdır?
2- Erkam Yıldırım veya ortağı olduğu şirketler adına Venezuela’ya
gönderilmek üzere maske veya test kiti nakliyatı Türkiye gümrük
kayıtlarına girmiş midir?