EditördenEDİTÖRDEN

Siber Güvenlikte Ortak Akıl

TBD, Siber Güvenlikte Ortak Akıl Oluşturacak

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) siber güvenlikte ortak akıl oluşturacak “7. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi”ni, 5 Mart’ta BTK Ana Konferans Salonunda düzenleyecek. Karar vericilere ışık tutması açısından ortak akıl oluşturulmasının hedeflendiği Zirve sonrasında hazırlanacak sonuç raporu ilgili paydaşlarla ve kamuoyuyla paylaşılacak.

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe: 

“Siber Tehditlerin  Ulusal Güvenliği Tehdit Eder Bir Konuma Ulaştığını bildirdi 

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) siber güvenlikte ortak akıl oluşturacak “7. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi”ni, 5 Mart’ta BTK Ana Konferans Salonunda düzenleyecek.

Kamu, özel sektör, üniversitelerin yöneticileri, öğretim üyeleri, STK’ların temsilcileri, siber güvenlik uzmanlarının bir araya geleceği 7. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesinde siber güvenlik; insan, süreç, yasal mevzuat ve toplum boyutuyla tartışılacak.  Karar vericilere ışık tutması açısından ortak akıl oluşturulmasının hedeflendiği Zirve sonrasında hazırlanacak sonuç raporu ilgili paydaşlarla ve kamuoyuyla paylaşılacak. Ayrıca “Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Ödülleri” verilecek.

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlikte açılış konuşmalarını T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun yapması bekleniyor.

“Bilişimde güvenlik tanım ve kavramları değişti”

“Siber tehditler ulusal güvenliğimizi tehdit eder bir konuma geldi” diyen TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe şu ifadeleri kullandı:

“Dijital teknolojilerin baş döndürücü bir hızla gelişimi, ekonomik ve sosyal hayatın yanında güvenlik tanım ve kavramlarını da kökten değiştirdi. Özel ve kamu kurumlarımızın dijital dönüşümleri sonucu artan dijital hizmetleri siber saldırganların hedefi konumuna geldi. Bulut bilişim başta olmak üzere uç bilişim, üretken yapay zeka, derin öğrenme, makine öğretisi, otonom araçlar ve nesnelerin interneti (IoT) saldırı yüzeylerinin genişlemesine ve saldırı vektörlerinin de daha karmaşık hale gelmesine neden oldu.  Toplumun tüm katmanların da siber güvenlik farkındalığı yaratmak, yerli ve milli siber güvenlik ürün, hizmet ve teknolojilerini geliştirmek ve geliştirilen söz konusu özgün çözümlerin kritik altyapılarda kullanımını arttırmak çok daha önemli hale gelmiştir. 7’ncisini düzenlediğimiz Zirve, bilişim ekosisteminin gelişimi ve ülke siber güvenliğinin farkındalığı için önem verdiğimiz bir zirvedir. Çağımızda ülkeler ve insanlar için güvenlik hiç olmadığı kadar önemlidir. Siber güvenlik her zaman dile getirdiğimiz gibi savunma sistemlerinden temel insani ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar önem arz ediyor. Bilişim dünyasında güvenliğimizi en üst düzeye çıkaramazsak, yoplumsal ihtiyaçlarımızı karşılayamayacak durumlara gelebiliriz.”

“Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Ödülleri” verilecek

7. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi’nde açılış konuşmalarının ardından Dr. Erdal Özkaya, “2024’te Bizi Bekleyen Siber Tehditler” konu başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Alper Güzel’in panel yöneticisi olduğu “Siber Güvenlik Politika ve Stratejileri” oturumu düzenlenecek. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Alpaslan Kesici, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Mert Özarar ve TÜRKSAT Siber Güvenlik Yönetimi Direktörü Mehmet Ali Erkul oturuma konuşmacı olarak katılacak. Teknoloji, ürün ve hizmet konularında ise DTech Cloud CE’su Yavuz Emir BEYRİBEY trafından “Hibrit ve Büyük Ölçekli Bulut Hizmetlerinde Güvenlik”, Ostim Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cemal GEMCİ tarafından “Siber Güvenlikte Yeni Yaklaşımlar” ve Profelis Bilişim ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Çağlar ÜLKÜDERNER tarafından “Yeni Nesil Kimlik Doğrulamaları ve Ötesi” konu başlıklı TedX konuşmaları yapılacak. Zirvenin son bölümünde ise “Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Ödülleri” verilecek.

“Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Ödülleri” 2018 yılından bu yana milli imkan ve kabiliyetler ile özgün olarak siber güvenlik ürün, hizmet ve teknolojilerinin geliştirilmesi, bilimsel araştırma çalışmaların yapılması, kamuda milli siber güvenlik ürünlerinin kullanımının yaygınlaştırılması gibi birçok hedefle düzenleniyor.

Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Ödülleri; TBD – ÖSG1 Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Veren Kamu Kurumu Kategorisi, TBD – ÖSG2 Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Veren Kamu Görevlisi Kategorisi, TBD – ÖSG3 Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Veren Akademisyen Kategorisi, TBD – ÖSG4 Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Veren Medya Kuruluşu Kategorisi, TBD – ÖSG5 Yerli ve Milli Teknoloji Geliştirme Kategorisi, TBD – ÖSG6 Siber Güvenlik Ürünü İhraç Kategorisi olmak üzere 6 kategoride verilecek.