KÖİ Modeli doğal afetlerin yarattığı yıkıma çare olabilir