EditördenEDİTÖRDEN

Tiyatro Çalıştayı Başlıyor…

Cumhuriyetimizin 100. Yılında, Tiyatromuzun Yüz Yılına Ayna Tutuyoruz:
Tiyatro Çalıştayı Başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İBBŞT), Cumhuriyetimizin 100.
yılına özel olarak hazırladığı projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Tiyatromuzun
yüz yılını değerlendirme ve ikinci yüzyılın başında geleceğe öneriler sunma amacıyla
hazırlanan “Cumhuriyetin 100. Yılında Tiyatroyu Geleceğe Taşıyan Sorular ve
Öneriler” üst başlığıyla hazırlanan “100 Yıllık Ayna” Tiyatro Çalıştayı, 11-14 Şubat
tarihleri arasında CVK Bosphorus Hotel İstanbul’da gerçekleştirilecek.
110 yıllık tarihiyle ülkemizin ve İstanbul’un en köklü sanat kurumlarından olan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Tiyatro Çalıştayı’nda tiyatromuzun
bütün paydaşlarını bir araya getirerek, tiyatromuz adına önemli bir katkı sunmayı
hedefliyor.
100. Yıl kapsamında planlanan projelerin ilki, Cumhuriyetimizin kuruluşuna armağan
ve saygı projesi olan ve kurumun bütün mevcuduyla emek verdiği “Bu Memleket
Bizim” isimli gösteri hazırlanmış ve Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda seyirciyle
buluşmuştu.
İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever’in Cumhuriyetimizin
100. Yılına özel olarak planladığı projelerden biri olan Tiyatro Çalıştayı, İstanbul Şehir
Tiyatroları’nda 14 yıldır repertuvara katkı sağlayan ve gösteri sanatları alanında
çağdaş yönelimleri kurum içinde düzenlediği atölyeler ve söyleşilerle hazırlayan
Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM) sorumlusu Emre Koyuncuoğlu ve tiyatro
sanatçı ve teknik ekibinden oluşan bir ekibin uzun süren bir çalışmasının neticesi
olarak hazırlandı.
Kapsamlı Bir Çalıştay Hazırlandı
Çalıştay hazırlanırken, geçmiş zamanlarda yapılmış çalıştaylar etüd edilerek, bu
çalıştaydan sonraki gelişmeler takip edilerek, başlıklar ve katılımcılar belirlendi.
Günümüz tiyatrosunun özel, ödenekli kurumsal yapılarındaki sorunlar, yasal
düzenlemeler ve bireysel sorunlar en geniş anlamda dikkate alınarak, bugünden
geleceğe sağlıklı bir tiyatro yapısı kurgulamak amacıyla ana başlıklar belirlendi.
Dört günde, 32 farklı başlık altında, 400’e yakın davetliye ulaşılarak, aralarından 10’u
çevrimiçi olmak üzere, 300 katılımcı belirlendi. Alanlarında uzman ve deneyimli
isimlerle birlikte, tiyatromuzun genç kuşak temsilcilerinin de bulunacağı, tiyatromuza
dair önerilerin sunulacağı çalıştay, son çalıştay dikkate alındığında, 25 yıllık bir
zaman diliminde eksikliği hissedilen bir buluşmaya zemin oluşturuyor.
Sonuç Bildirisi Hazırlanacak