TURİZMTurizm

Türkiye Gezginler Derneği’nin ilk toplantısındaProf.Dr, Orhan Kural anıldı…

Türkiye Gezginler Derneği’nin yeni yönetim kurulu , üyeleri ile  Turing’in Levent Sanayi Mahallesindeki Tesislerinde bir toplantı yaparak  geleceğe yönelik projelerini, muhtemel destinasyonlarını dile getirdiler.

Prof.Dr.Orhal Kural’ın geçirdiği Covid 19  nedeniyle hayatını yitirmesi sonucu oluşan yeni yönetim kurulu,  görev bölümünün  ardından gerçekleştirdiği toplantıda söz alan Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Selman Arınç, toplantının açılış konuşmasında Uzun Uzun, Orhan Kuralın ve meziyetlerini dile getirdikten sonra, üyelerin dernek aidatlarını ödememelerinden  yakındı.

Orhan Kuralın şahsi girişimleri sonucunda, derneğe teberru aldığını, sponsorluklar sağladığını ifade ederek, Orhan Kural’dan miras kalan bu kurumu yürütmenin üyeler için bir zorunluluk olduğunu sözlerine ekledi.

TL’nin Değer kaybetmesinin yurt dışı gezilere büyük maliyet getirdiğinin altını çizen Selman Arınç, Rusya federasyonun diğer ülkelere göre daha avantajlı olduğuna dikkat çekerek , bu destinasyon gibi destinasyonların araştırılarak üyelere duyurulacağını, kaydetti. Arınç, TL’deki bu değer kaybının, iç turizme bir hareket katacağını kaydetti.