EditördenEDİTÖRDEN

Türkiye’de seçimler özgür ve adil mi?

Türkiye’de ankete katılanların  yüzde 58’i seçimlerin özgür ve adil olduğunu düşünüyor.

Türkiye’deki demokrasi algısı dünya ile “benzer”

BAREM ve GIA, birlikte gerçekleştikleri araştırmada 44 ülkenin ‘Halkın Sesi Endeksi’ni belirledi. Araştırma sonuçları gösteriyor ki; dünyada demokrasi ne kadarsa, Türkiye’de de o kadar.

BAREM ve GIA, 44 ülke vatandaşlarıyla, ülkelerinin halkın istediği gibi yönetilmesi ve ülkelerinde seçimlerin özgür ve adil yapılıyor olmasıyla ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. ‘Halkın Sesi Endeksi’nin dünya ortalaması 2 iken Türkiye’de 1 olması ve 23. sırada yer almamız dünya ile benzer bir demokrasi algımız olduğunu gösteriyor. Endeks, 42 ülkede artı 248 ile eksi 200 arasında geniş bir değer aralığına sahip. Endeksi 100’ün üzerinde olan ülkeler Gana, Azerbaycan, Hindistan, Finlandiya ve İsviçre. Eksi 100’ün altında kalan ülkeler ise; Nijerya, Irak, Bulgaristan, Kolombiya, Kenya, Meksika ve Ukrayna.

Türkiye’de, “ülkem halkın istediği şekilde yönetiliyor” diyenlerin oranı %45

 Ülkesinin, halkın isteklerine göre yönetildiği düşüncesine katılma ve katılmama oranları dünya genelinde ve Türkiye’de çok benzer. Araştırmaya göre, ülkesinin halkın isteklerine göre yönetildiğini düşünenlerin oranı dünyada yüzde 44 iken Türkiye’de bu oran yüzde 45. Halkın isteklerine göre yönetilmediğini düşünenlerin oranı ise dünyada yüzde 49 iken, Türkiye’de yüzde 50.  Türkiye, bu sonuçla 44 ülke arasında 21. sırada yer alıyor. Ülkemizin halkın isteklerine göre yönetildiğini düşünenlerin oranı Türkiye genelinde % 45 iken en yüksek katılım alt gelir (%58), alt-orta sosyoekonomik statü (C2 – %54) lise ve altı eğitim gruplarında (%49). Diğer taraftan ülkemizin halkın isteklerine göre yönetilmediğini düşünenler Türkiye genelinde % 50 oranındayken; üst eğitim (%63), üst ve orta sosyo ekonomi (AB – % 62, C1 – % 58) ve üst gelir (% 60) gruplarında daha yüksek.

Türkiye’de yüzde 58’lik kesim seçimlerin özgür ve adil olduğunu düşünüyor.

 Ülkesinde seçimlerin özgür ve adil olduğu fikrine sahip kişilerin oranı dünyada yüzde 53 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 58. Seçimlerin, özgür ve adil olmadığını düşünenlerin oranı ise dünyada yüzde 42, Türkiye’de yüzde 38. Türkiye bu sonuçla 44 ülke arasında 19. sırada yer alıyor.Seçimlerin özgür ve adil yapıldığı düşüncesini taşıyanların oranı  Türkiye genelinde % 58 iken ev kadınları (% 66), lise altı eğitim grubu (% 64), kendi hesabına çalışanlar (% 64) ve ücretli çalışanlar (% 61) arasında daha yüksek. Tam tersi, seçimlerin özgür ve adil olmadığını düşünenler genelde % 38 iken, öğrenciler % 57, emekliler % 50, Üniversite mezunları % 49 ve Lise mezunları % 42 arasında bu şekilde düşünenler daha yüksek oranlarda.

Araştırma Künyesi: Araştırma 44 ülkede 41.998 kişiyle Ekim-Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleşti. Türkiye’de 17-30 Kasım arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle 681 görüşme yapıldı