EditördenEDİTÖRDEN

Türkiye’ye Dubai modeli

DUBAİ MODELİ TÜRKİYE’YE HEM ÖRNEK HEM FIRSAT
OLACAK
Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, Dubai
Hükümeti Mükemmellik Programı kapsamında, her yıl kamu hizmetlerinin değerlendirildiği
ve denetlendiği çalışmaya Türkiye’den davet edilen ilk uzman oldu.
Aydın, “Dubai Hükümeti Mükemmellik Programı kapsamında yapılacak yatırımlar Türk
firmalarına büyük fırsatlar sunarken; yerel yönetimlere de sürdürülebilir, dirençli ve kaliteli
kamu hizmeti sunma konusunda önemli bir örnek olacak” dedi.
Dubai hükümetinin hedeflediği D33- Dubai Ekonomik Ajandası ve Suudi Arabistan’ın Saudi
Vizyon 2030 stratejileri körfez bölgesinde ciddi bir rekabet yaratırken, her iki ülkenin de bu
rekabette öne çıkmak için gerçekleştirdiği uygulamalar dikkat çekiyor. Bu çerçevede, kamu
hizmet kalitesini artırmak ve sürdürülebilir, dirençli, daha yeşil kentler için harekete geçen
Dubai Hükümeti tarafından başlatılan Dubai Hükümeti Mükemmellik Programı kapsamında
uluslararası bir uzman ekip kuruldu ve kamu kurumlarının hizmetleri her açıdan
değerlendirildi ve denetlendi. Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) Araştırma Merkezi Başkanı Dr.
Eyüp Vural Aydın, bu ekibe davet edilen ilk ve tek Türk oldu.

Bu kapsamda, “KÖİ ve ortaklıklar” başlığı altında, Dubai Polis teşkilatı, Dubai Gümrük
Yönetimi, Dubai Göç idaresi, Dubai elektrik üretim ve Su Yönetim Şirketi ve Dubai Karayolları
Otoritesi gibi kurumları denetleyen ekibin içinde yer alan Aydın, “Dubai’de Türk firmaları için
ciddi fırsatlar var. Öte yandan, uygulanan sistem, yerel yönetimlere ciddi bir örnek” diye
konuştu. Türkiye modeline ilişkin deneyim ve örnekleri paylaştığını ifade eden Aydın, “ Dubai
ve benzer programları uygulayan Suudi Arabistan yatırımcılara cazip fırsatlar sunuyor.
Koydukları hedeflere ulaşmak ve yatırım planlarını gerçekleştirmek için özel sektör
finansmanının daha etkin ve verimli şekilde yatırımlara yönlendirilmesi, bir anlamda
çekilmesi en önemli başlığı oluşturuyor. Hizmet kalitesini artırmak en önemli stratejileri.
Burada Türk firmalarına da ciddi fırsatlar var” dedi.

“Dirençli Şehirler Mükemmellik Programı”

Dr. Aydın, Dubai’de kamu hizmetinin kalitesini artırmak ve daha dirençli, sürdürülebilir, yeşil
kentler için yapılan çalışmaların, Türkiye yerel yönetimleri için büyük bir örnek olabileceğini
de söyledi. Aydın, “Geçen yıl büyük ve yıkıcı bir deprem yaşadık, yerel düzeyde dirençli
şehirlerin önemi artıyor, sürdürülebilirlik ilkeleri hiçbir zaman olmadığı kadar önem taşıyor.
Türkiye elbette Dubai ile nüfus ve kapsam olarak kıyaslanamayacak bir büyüklükte ve

2

hacimde. Ancak kamu hizmetlerinin iş süreçlerinin mükemmelliği, kaynak
tasarrufunun

sağlanması, vatandaş ve paydaş mutluluğunun önemsenerek geliştirilmesi, hizmet
kalitesinde sürekli artması ve en önemlisi sürdürülebilir, dirençli ve gelecek odaklı kamu
hizmetlerinin sağlanması için benzeri çalışmaların değerlendirilmesi gerekiyor” diye konuştu.
Bu bakış açısıyla, “Dirençli Şehirler Mükemmellik Programı” adını verdikleri bir program
üzerinde çalıştıklarını ifade eden Aydın, “Tüm kentlerin gelecek trendlerle uyumlu bir şekilde
hizmet kalitesini artırması ve işbirliği imkânları ile yatırımlar için yeni finansman kaynakları
yaratması mümkün gözüküyor. Dubai ve Suudi Arabistan stratejilerine bakacak olursa,
buralarla mega projeler düzeyinde bir rekabete girmek yerine, yerel düzeyde yeni bir
yaklaşımla yatırımcılara fırsatlar sunacak, kamu hizmetlerine yeni kaynaklar çekecek ve
yapılan tüm çalışmaları ve aksiyonları ‘kamu hizmet kalitesi’ perspektifinden değerlendirecek
‘Dirençli Şehirler Mükemmellik Programı’nın mutlaka önümüzdeki dönemde
değerlendirilmesi gerekir” dedi.