EDİTÖRDENEditörden

Ümit İnatçı Sanat Merkezi kuruldu

Ümit İnatçı Sanat Merkezi “kâr amacı gütmeyen bir sanat kurumu” olarak tescillendi ve kuruluşunu ilan etti. Merkezin sanat ve tasarım alanında üretim, organizasyon ve danışmanlık yapacağı açıklandı.

Ümit İnatçı Sanat Merkezi “kâr amacı gütmeyen bir sanat kurumu” olarak tescillendi ve kuruluşunu ilan etti. Merkezin sanat ve tasarım alanında üretim, organizasyon ve danışmanlık yapacağı açıklandı.

Merkezin kuruluşu Resmi Gazete’de de duyurulurken, yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında, merkezin kurucusu olan Ümit İnatçı’nın başkan olarak görev aldığı da açıklandı.

Ümit İnatçı’nın başkanlığındaki yönetim kurulu Olgun Tosun (yazman), Mehmet İlkerli, Hüseyin Ağlamaz ve Cemal Kılıç olmak üzere beş kişiden oluştu.

Ümit İnatçı Sanat Merkezi’nin amaç ve hedefleri ise şöyle açıklandı:

Ülkemizde çağdaş sanat eserlerinin gereken değeri görmesi, eleştirel düşüncenin, nitelikli entelektüel üretimin ve reel kriterlerin sanat ortamında yer edinmesi için ülkedeki sanata kurumsal bir yapı kazandırmak. Sanatın tüm dallarıyla ilgili her türlü medya ortamında basılı, görsel ve işitsel yayıncılık ve yapımcılık yapmak, kitap ve dergi yayınlamak, araştırma yapmak, ülke sanatçılarının monografilerini ve yazınsal eserlerini yayınlamak, yayıncılık üzerinden ülke sanatını tanıtmak, yerel ve uluslararası platformlarda temsil etmek.

Sanatın tüm dallarıyla ilgili didaktik etkinlikler düzenlemek. Toplumun her kesimine yönelik sanatla ilgili kuramsal ve uygulamalı eğitici seminerler ve kurslar düzenlemek. Sanat, sanat tarihi ve sanat felsefesiyle ilgili uluslararası sempozyum, panel ve konferanslar düzenlemek. Kamu ve özel kuruluşlara sanata yönelik projelerinde sanat yönetmenliği, danışmanlık ve küratörlük hizmeti vermek. Sanatın her dalına yönelik yetenekli gençlere yurt dışı ve yurt içi yükseköğrenim veya uzmanlık bursu sağlamak.

Genç sanatçılara yönelik ödüllü yarışmalar düzenleyip onların yaratıcılıklarını teşvik etmek.

Haber / KKTC Yenidüzen