EkonomiEKONOMİ

Yasaklamak Yerine Kısıtlama

Patates soğanda ihracatı yasaklamak yerine kısıtlama yapılmalı

İstanbul Ticaret Borsası’nın Güvenilir Ürün Platformu desteği ile düzenlediği ‘Borsa
Meydanı’nda Sektörler Konuşuyor’ toplantılarında bu ay patates ve soğan sektörünün                                          sorunları tartışıldı.

Webinar ortamında gerçekleştirilen, “Patates, Soğan Üretimi ve Ticareti” başlıklı toplantıya;
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, Uludağ Yaş Meyve
Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, Niğde Ziraat Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Veli Kenar ve İSTİB Meclis Üyesi ve İstanbul Toptancı Patates ve
Soğancılar Derneği Başkanı Soner Topal konuşmacı olarak katıldı.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Gazeteci Celal Toprak’ın moderatörlüğünde
gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet
Bülent Kasap yaptı. Ahmet Bülent Kasap konuşmasında, patates ve soğan ürünlerinin
yetiştirilmesi ve işlenmesiyle ilgili kültürel uygulamaların, Türk köy yaşamının önemli bir
parçasını oluşturduğunu belirterek, “Bu geleneksel ürünlerin katma değeri yüksek
dondurulmuş ve işlenmiş olarak ihracını sağlamak için çalışmalıyız” dedi.

“Planlı tarım uygulamalarıyla arz güvenliği sağlanacak…”

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, dünya patates ticaret
hacminin 32 milyar dolar olduğunu, bu rakamın 21 milyar dolarının dondurulmuş patateste
gerçekleştirildiğini belirterek, “Ülkemizin dondurulmuş patates alanında çalışmalarını
artırması ve uluslararası pazarda söz sahibi olması gerekiyor. Dondurulmuş patatesin ton
fiyatı 1.087 dolar iken taze patatesin ton fiyatı 333 dolar” dedi.

Erdem, fiyat dalgalanmalarının önlemek için planlı tarım uygulamaları kapsamında
merkezden planlama yerine yerelde planlama için yerel komiteler kurulduğu belirterek,
“Bakanlığımızın önceliği arz güvenliğinin sağlanması. Planlı tarım uygulamalarıyla arz
güvenliği sağlanacak ve ürün fiyatlarındaki dalgalanmalar önlenecektir” şeklinde konuştu.

“İhracat yasaklamaları yerine kısıtlamalar devreye alınmalı…”

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, ürün
ihracatının yasaklanması yerine kısıtlanmasının tercih edilmesi gerektiğini
belirterek, “İhracatçılar olarak ürün ihracatının yasaklanmasının ürün fiyatını
dengelemediğini ve dış pazardaki güvenilirliğimizi zedelediğini görüyoruz. Bakanlığımızın iç
pazardaki fiyatları kontrol etmek için yasaklama yerine ihracat kısıtlaması uygulamasını
devreye sokması gerekiyor. Üreticinin mutluluğu ürününün pazarlanmasından geçer.
Dolayısıyla ihracat desteklenmelidir. Yoksa üretici, ürünü üretmeme noktasına gelecektir”
dedi.

Sulama maliyetleri sürekli artıyor

Yazgan, her iki üründe de yer altı su kaynakları kullanarak sulama yapıldığını
belirterek, “İklim değişikliği ve artan kuraklıklar sebebiyle ilerleyen yıllarda yer altı
sularına daha fazla ihtiyaç duyulacak. Bu nedenle yer altına her yıl daha fazla inmek
zorunda kalındığından sulama maliyetleri sürekli artıyor” şeklinde konuştu.
“Hem üretici hem de ihracatçı için fon oluşturulmalı…”

Niğde Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Veli Kenar, bu yıl Adana bölgesinden gelen
patateslerin piyasaya 20 gün erken sürülmesinin üreticiyi zor durumda bıraktığını
belirterek, “Adana patatesinin hasat zamanında Niğde bölgesindeki patateslerin bitmiş
olması gerekiyor. Fakat 20 günlük erken hasat sonucunda yeni ürünlerin gelmesinden
dolayı Niğdeli üreticiler ellerinde kalan ürünleri satamadıklarından satış fiyatları
üretim maliyetlerini karşılamıyor” dedi.

Fon ile patates üretimi

Kenar, hem üreticinin hem de ihracatçının faydalanacağı bir fon oluşturulması
gerektiğini ifade ederek, “Oluşturulacak fon ile patates üretimin yüksek olduğu
zamanlarda ihracatçıya destek verilmelidir. Üretimin düşük olduğu zamanlarda da
üretici bu fondan faydalanmalıdır” şeklinde konuştu.

“Üreticilerin girdi maliyetleri düşürülmeli …”

İSTİB Meclis Üyesi ve İstanbul Toptancı Patates ve Soğancılar Derneği Başkanı Soner
Topal, patates ve soğan üretiminde girdi maliyetlerinin yükseldiğini belirterek, “Mazot,
tohum ve gübre maliyetleri üreticiyi zorlamaktadır. Çiftçilere nakit destekten ziyade indirimli
mazot, tohum, gübre desteği sağlanmasını ve desteklemelerin tarlaya değil ürüne verilmesini
Bakanlık yetkililerimizden talep ediyoruz” dedi.

Tarım dersi müfredata eklensin

Topal, üreticilerin yüksek maaşlarda bile tarım işçisi bulma hususunda zorluk çektiklerini
ifade ederek, “Gençlerimizi tarım sektörüne teşvik etmek ve tarım sektöründeki kalifiye
elaman ihtiyacının karşılanması için ilkokuldan başlayarak tarım derslerinin müfredata
eklenmesi gerekmektedir. Aksi halde, gelişmekte olan bir tarım ülkesi olarak ilerleyen yıllarda
tarlada çalışacak nitelikli eleman bulamayacağız” şeklinde konuştu.