EkonomiEKONOMİ

Yeniden Cengiz Eroldu

OSD’nin 49’uncu Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi!

OSD’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
Yeniden Cengiz Eroldu Seçildi!

Kuruluşundan bu yana yarım asrı geride bırakan Türkiye otomotiv sektörünün en
köklü çatı kuruluşu Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 49’uncu Olağan Genel
Kurulu’nu gerçekleştirdi.

Genel Kurul’da 2022 yılında derneğin Yönetim Kurulu
Başkanlığı’nı devralan Cengiz Eroldu yeniden Başkan olarak seçildi. Eroldu, “Bu
sene OSD’nin kuruluşunun 50. yılını kutluyoruz. Cumhuriyet tarihimizin yarısında
var olan derneğimiz, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de ülkemizdeki otomotiv
eko-sisteminin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürecek” açıklamasında bulundu.
Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 büyük üyesiyle sektörün en köklü çatı
kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 49’uncu Olağan Genel Kurulu’nu
gerçekleştirdi. OSD’nin yeni döneminde Başkanlık görevine Cengiz Eroldu yeniden
seçilirken, Başkan Vekili Süer İsmail Sülün, Başkan Yardımcıları Erdoğan Şahin,
İbrahim Aykut Özüner, Hüseyin Kaan Özkan ve Muhasip Üye Yusuf Tuğrul Arıkan
oldu. OSD Yönetim Kurulunda yer alan diğer üyeler ise Güven Özyurt, Mehmet İzzet
Kalaycı, Yavuz Barbaros Yıldırım, Okan Baş, Mehmet Şermet, Ahmet Serdar Görgüç ve
Tolga Kaan Doğancıoğlu oldu.

Genel Kurul’da yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin yarısında var olan OSD’nin
bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de ülkemizdeki otomotiv eko-sisteminin
geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Cengiz Eroldu, “Ülkemizin
ihracat lideri sanayi kolu olan otomotiv sanayi, ihracat geliri, istihdam, vergi geliri gibi
birçok direkt ekonomik katkısının yanı sıra ülkemizde teknolojik ve sosyal gelişime de
öncülük ediyor. Ülkemizin ekonomik gelişiminde kritik role sahip olan otomotiv
sanayiinin sağladığı katkıyı geliştirilmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Küresel oyuncu konumuna ulaştı.

Türk otomotiv sanayiinin bugünkü konumunu değerlendiren Cengiz Eroldu, “Ülkemizde
geçmişi 1950’li yıllara dayanan otomotiv sanayi gerek yabancı ortaklıklar gerekse yüzde
yüz yerel sermaye yatırımları ile zaman içerisinde gelişerek bugünkü küresel oyuncu
konumuna ulaşmıştı. Bugün geldiği noktada; 2 milyon adet üzerinde araç üretim                                                                                                                                           kapasitesine ulaşan otomotiv sanayi Avrupa Birliği ülkeleri arasında 4. dünyada 13. en
büyük üretici konumunda. Ticari araç üretiminde ise Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk
sırada yer alıyor.

Nitelikli iş gücü ile istihdama ve ülkemizin teknolojik ve toplumsal
gelişimine katkı sağlıyor. Sadece ana sanayi son 10 yılda yaklaşık 10 milyar doları aşan
yatırımları ile hem kapasite artışı sağladı hem de yeni model üretimlerini hayata geçirdi.
Yeni yatırımlar açıklanmaya devam ediyor. Otomotiv sanayi ülkemiz ihracatının lider
sanayi kolu olarak toplam ihracatımızın yüzde 16’sını oluşturan 35,7 milyar dolarlık
ihracat geliri ile ekonomiye sağladığı katkıyı sürdürüyor” dedi.

Otomotiv sektöründeki yeni dinamikler

Sanayi rekabetçiliğinin korunması için iş birlikleri çok önemli hale geldi!
Değişen ticaret ortamı ve otomotiv sektöründeki yeni dinamiklere dikkat çeken Eroldu,
“Her geçen yıl çetinleşen ticaret ortamında rekabetçiliğimizi korumak için kamu
yönetimimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımız ile iş birliklerimizi kuvvetlendirmek
artık çok önemli hale geldi.

Değişen regülatif zorunluluklar

Değişen regülatif zorunluluklar ve yenilenen dış ticaret
yaklaşımları ile birlikte otomotiv sanayiinin rekabetçiliğinde artık tedarik zincirinin
topyekûn dönüşümü belirleyici olacak. IPA III Avrupa Yeşil Mutabakatı için Sivil
Toplum Eylemi çağrısı kapsamında hibe desteği almaya hak kazandığımız "Türk
Otomotiv Sanayiinin AB Yeşil Mutabakat Hedeflerini Gerçekleştirmesi Projesi"
kapsamında AB Yeşil Mutabakat hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için otomotiv eko-
sisteminin ve derneğimizin yapısının kuvvetlendirilmesi yönünde çalışmalarımıza bu yıl
daha da hız kazandıracağız” açıklamasında bulundu.

Üretim rekabetçiliği için stratejik bakış açısı ve uzun soluklu programlar önem
taşıyor!

Otomotiv sanayiinin uzun dönemli stratejiler üzerine çalışmalarını inşa ettiğine dikkat
çeken Eroldu, “Mevcut yatırımların korunması ve yenilerinin çekilebilmesi için ihracat
ve iç pazara yönelik üretim rekabetçiliğinin korunması önem taşıyor. Bunun için de
stratejik bir bakış açısı ve uzun soluklu programlar oluşturmamız ve bu programları
hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu süreçte sektörel STK’ların en önemli görevi küresel
sektörel dinamikleri yakinen takip ederek, nitelikli bilgiyi oluşturmak ve kamu
yönetimine ışık tutabilmek. OSD bu alanda farkındalığı çok yüksek bir STK. Yeni
dönemde de aynı bakış açısı ile çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diyerek
sözlerini tamamladı.