EditördenEDİTÖRDEN

Yılmaz Savaşçı, İstanbool Today’in 7 sayısı bayilerde…

İstanbool Today dergisinin 7 sayısı  bayilerde okuyucu ile buluşmayı bekliyor. Dergide özetle şu başlıklar ve görüşler yer alıyor.

TİM Başkanı İsmail Gülle ile yapılan söyleşide, 2021 İhracatta Yıldız Senemiz Olacak.2021 yılı toplam ihracat hedefi, 184 milyar dolar olarak belirlendi. Pandeminin hızını kesmesi ve aşılamanın etkisiyle kısıtlamaların yıl içinde tamamen kalkmasıyla bu hedefe ulaşacağız. İhracatçılarımız, ülkemizi ihracatta yıldız yılımız olacağına inandığımız
2021 yılına emin adımlarla taşıyacaklardır

Gana Türkiye için Dev Pazara Dönüşecek, Dünyanın en büyük ikinci kıtası olan ve yıllık ortalama yüzde 5.4 büyüyen Afrika kıtası son yıllarda yatırımcıların yeni gözdesi oldu. Zengin yer altı ve yer üstü kaynakları, 1,2 milyarlık nüfusu ve bakir yatırım alanlarıyla yatırımcıların yeni ilgi odağı olan Afrika’da, doğrudan yabancı yatırımlar son 10 yılda beş kat arttı. Enerji, ulaşım, inşaat gibi alanlarda potansiyelin zirvede olduğu kıtada, her alanda yatırıma ihtiyaç duyuluyor. Afrika’da Çin, Fransa ve ABD yatırımları yoğunluk
gösterirken, Türk yatırımcılar ise ‘Afrika ile beraber büyüme’ politikasıyla, Afrikalılarca ‘beklenen yatırımcı’  konumunda. Ülkemizin 2023 yılı için belirlediği ihracat rakamlarını yakalama hedefi açısından Afrika pazarı iyi bir fırsat.; Afrika kıtasında en önce bağımsızlığını kazanan ilk 5 ülkeden birisidir. 1957 yılından bu yana demokratik bir yönetim geleneğine sahip olan ülke; barışçıl bir politik iklime sahip olmakla övünmektedir. Resmi Dili İngilizce olan ülkede okuma-yazma oranı da Afrika ortalamasının çok üzerindedir. Hukuk sistemi
uluslararası standartlarda çalışmaktadır. Bankacılık altyapısı çok gelişmiştir. Ülkede toplam 23 banka faaliyet göstermektedir. (Bunların 13 adedi yabancı ülkelerin bankasıdır.) Liman, karayolu, havayolu altyapısı çok kaliteli

İskandinavya’nın Göz Bebeği İsveç, Başkent Stokholm, ülkeleriyle problem yaşayan herkese kucak açmış olan şehir .O kadar kozmopolitki Türkiye’den de izleri değişik yerlerde görmek mümkün. Drottningholm sarayındaki tablolardan birinde Dolmabahçeyi yaptıran Abdülmecit, köşe başlarında Türkiye’nin doğusundan gelenlerin işlettikleri kebapçılar, belediye binasında 1920’lerin Türkiye’sinin mozaiklerde yansıması, Akdeniz müzesinde
İznik yapımı seramikler, Güneydoğu Anadolu’dan göç etmiş Süryaniler örneklerden bazıları. Dünyanın kişi başına düşen en yüksek sayıda yüzeye sahip şehirlerinden olan Stockholm, 70 müze ve 100
sanat galerisiyle adeta bir kültür başkenti. Malaren gölü ve Baltık Denizi’nin birleştiği noktada. 14 oda üzerinde kuruşmuş olan şehir

İSVEÇ TÜRKİYE İÇİN EN İYİ PARTNER

Türkiye ile İsveç Arasında Ticari İlişkileri

İsveç, küresel ekonomideki yüksek rekabetçi konuma (özellikle ileri teknoloji bileşenli ürünlerde) sahip.
Avrupa’da etkileri halen yoğun şekilde devam global ekonomik krizden İsveç, göreli olarak çok az etkilendi.
Türkiye ekonomisinin ve özel sektörünün uluslar arasılaşma seyri ve iki ülke ekonomilerinin birbirlerini
tamamlayıcı niteliği dikkate alındığında; Türkiye-İsveç ticari ve yatırım ilişkilerinin gelişmesi yönünde
önemli bir potansiyel söz konusu. İsveç’teki Türkiye kökenli nüfusun büyüklüğü ve bunların yatırımcı
profili bahse konu ilişkilerin gelişmesinde “katalizör” işlevi görebilecektir.

İTO Başkanı Avdagiç, “Üretim ve İhracatta anti-Kovid 2021, Yeni yılda yüzümüzü maskeleyelim
ki üretimimiz maskelenmesin. Çünkü Kovid-19, Kovid-21 olarak kendini hissettirmeye devam edecek.“Virüs nasıl mutasyona uğruyorsa, 2021’de biz de iş yapış şeklimizi aynı hızla değiştireceğiz. Yeni dünyada güçlü pozisyon
alacağız”

Derya Aslan, Kelimelerin Gücünü Savunan Yargıç, “2021 geçen zor seneden sonra hepimizin kendimizi
yeni dünyaya uyarlama kapasitemizi keşfetmemizi sağladı. Yeni yıl iletişim gücünüzün parladığı ve
yolunuza ışık tuttuğu bir yıl olsun”

İTO Meclis Üyesi Bahadır Yaşık, Sektör Profesyonellerine seslendi, “Sizlerin de bildiği gibi, tarihte unutulmayacak bir yılı geride bıraktık. Tüm dünyayı etkisi altına alan, milyonlarca insanın ölümüne neden olan ve tüm dünyayı ekonomik olarak daha önce hiç karşılaşmadığımız bir krizle sarsan pandemi süreci ne yazık ki hala devam ediyor. Bu durum da bizlere yaşanan olumsuzlukların ve belirsizliklerin bir süre daha devam edeceğini gösteriyor”.

Necmi Çiçekçi,  Pandemi Pazarlamada Kuralları Değiştirdi mi? Tüm dünyayı etkisi altına Covid – 19 salgını bir yılı
devirdi. Sağlığımızı doğrudan tehdit altına alan bu sürecin ekonomilere, ticari faaliyetlere, sosyal hayatlara,
psikolojilere ve daha birçok unsura doğrudan etkisi oldu. Hatta bu süreçteki çocuklar virüs, bakteri ve mikrop
gibi sözcüklere gereğinden fazla maruz kaldı ve belki de hijyen konusuna bakışları derinden etkilendi.

Doç. Dr. Ayben Koy, Finansal Hizmetler Sektöründe Rekabet Artıyor! Teknolojik gelişmeler her sektörde rekabeti ve pazarlamayı farklı boyutlara taşıyor. Covıd19 pandemisi dijitalleşme ile ilgili pazarlama yöntem ve stratejilerinin
evrimini hızlandırmaya ve çeşitlendirmeye devam ediyor, edecek de. Hızın ve rekabetin yüksek ve önemli olduğu finans sektöründe ise, yenilikçi ürün ve teknolojilerin genellikle ilk örneklerini görüyoruz.

Vasfi Pakman Pandemi; Turizm ve Gastronomi Profesyonellerini Vurdu !Ülkemiz, son 35 senedir TURİZM
ve GASTRONOMİ alanlarına büyük yatırımlar yapmış ve büyük mesafeler katederek birçok ülkeyi geride bırakmıştır. Ancak, tüm dünyayı ve ekonomileri olumsuz yönde etkileyen ve adını milyonu aşan ölümlerle, tarihe ACI ile yazdıran
COVİT-19 musibeti dolayısıyla: Kim ne derse desin; Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de KABAK, Turizm ve Gastronomi Sektörlerinin başında patlamıştır.!

Emine Kazan’a “Gümüş Kariyer” Ödülü Halkla ilişkiler tarihine farklı bir bakış açışı getirmesi ve İletişim alanına yapmış olduğu katkılardan dolayı, BY Protokol dergisi tarafından Yazar ve Halkla İlişkiler alanında “Gümüş
Kariyer “ ödülünü aldı. Halkla ilişkiler tarihini farklı bir bakış açısıyla işleyen “Eski Türkler’de ve Osmanlı’da Halkla İlişkiler” isimli kitap yayınlandı. Tarihin, bir halkla ilişkiler uzmanının gözüyle yeniden yorumlandığı kitapta, günümüz halkla ilişkiler kurumları ile ’Eski Türk Devletleri ve Osmanlı Devletindeki iletişim kurumlarının kıyaslanması da dikkat çekiyor. Emine Kazan, bu kitabın amacının iletişim, özellikle halkla ilişkiler tarihine kapı açmak olduğunu söyledi. Kitap genişletilmiş yeni baskısı ile raflardaki yerini alacak. Platon’un ‘Devlet’ adlı eserinde,
Sokrates: “Devlet, Bütünlüğünü kaybetmediği ölçüde genişlesin, kabul;  bütünlüğünü, birliğini boğacak kadar da genişlemesini istemiyoruz…” der. Peki ya bir devlet, Sokrates’in istemediği kadar genişlerse ve buna rağmen de bütünlüğü, birliği bozulmasın isterse?.. ‘Halkla ilişkiler’ kavramının önemi, Sokrates ve onun Yaşadığı dönemde bugünkü kadar kavranabilmiş miydi bilinmez; ancak şu bir gerçek ki, Eski Türkler ve devamı sayılabilecek Osmanlı imparatorluğunda bu kavramın öneminin hemen herkes farkındaydı. Yoksa bugün 600 yıl ayakta kalmayı başarmış bir imparatorluktan söz etmek pek kolay olmayacaktı. Tarih boyu ‘göçebe’ yaşamı sürmüş Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi ve burada yüzyıllarca ‘devlet’ olarak kalması, her açıdan hem ilgi çekici hem de hayret vericidir. Pek çok
tarihçi için ise bu tablo, bir ‘hazine’ görünümündedir. Türklerin tarihi araştırılırken, onların birbirleriyle kurdukları iletişimde, diğer milletlerden şaşırtıcı bir biçimde farklı davranışlar sergilediğini göz ardı etmek doğru olmaz.